Czytanie ze zrozumieniem – Wybór testów dla klasy 7

Zestaw “Czytanie ze zrozumieniem – Wybór testów dla klasy 7” zawiera 11 testów sprawdzających umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o utwory literackie (w całości lub ich fragmenty), wybrane z wykazu lektur obowiązkowych nowej podstawy programowej języka polskiego z 2017 roku – klasa VII.

Zobacz więcej