Nowe Spotkania z Edukacją. Szkolenia w Pcimiu – 20.05.2022 – ODWOŁANE

SZKOLENIA ODWOŁANE

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli i logopedów, które odbędą się w dn. 20 maja 2022 r. w Pcimiu koło Krakowa.

Program:

14.30-15.30: Rejestracja uczestników, prezentacja oferty wydawniczej
15.30-17.30: Szkolenia (do wyboru jeden spośród dwóch zaproponowanych tematów)

Szkolenie 1. Jak pomóc małym dzieciom z Ukrainy w przezwyciężeniu trudności językowych i adaptacyjnych?

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (klas młodszych), specjalistów pracujących indywidualnie na zajęciach dodatkowych z dziećmi ukraińskimi.

Czas trwania szkolenia: 2 h zegarowe

Uczestnicy poznają:
– skuteczne sposoby na językową adaptację dzieci w grupie,
– efektywny sposób radzenia sobie w sytuacji zupełnej nieznajomości języka,
– integracyjne ćwiczenia językowe oswajające z nową grupą rówieśników,
– sposób na nawiązanie pierwszego dialogu i rozpoczęcie komunikacji,
– praktyczne sposoby postępowania w udzielaniu emocjonalnej pomocy matce i dziecku w sytuacji emigracji.

Prowadzenie: dr Elżbieta Ławczys, mgr Małgorzata Śliwa

Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka wielu pomocy edukacyjnych (Wydawnictwo WiR) oraz Programu nauczania dzieci polonijnych SEN i podręczników i scenariuszy zajęć (Wydawnictwo SEN). Prowadzi zajęcia online z dziećmi dwujęzycznymi. Szkoli nauczycieli i rodziców ze strategii nauczania języka polskiego. Opiekun merytoryczny turnusów dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi. Pracownia Języka Polskiego www.elzbietalawczys.pl

Małgorzata Śliwa – polonista, logopeda. Na co dzień pracująca w przedszkolach – prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. Jako terapeuta pracuje też online z dziećmi dwujęzycznymi. Od lat organizuje wakacyjne turnusy dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi www.dwujezycznosc.pl

Szkolenie 2. Regulacja emocjonalna i rozwijanie umiejętności społecznych uczniów w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych. Prowadzone metodami aktywizującymi z elementami zabaw i ćwiczeń.

Czas trwania szkolenia: 2 h zegarowe

Tematyka warsztatów:

– emocje dzieci i młodzieży w szkole,
– funkcjonowanie emocjonalno-społeczne w szkole,
– podstawowe techniki regulacji emocjonalnej (z wykorzystaniem autorskich kart terapeutycznych),
– rozwijanie umiejętności społecznych w szkole,
– techniki relaksacji w szkole.

Prowadzenie: mgr Izabella Oliwia Galon, mgr Patrycja Kadula

Izabella Oliwia Galon – absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kierunek Pedagogika Specjalna. Jest pedagogiem specjalnym i terapeutą umiejętności społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą na terenie Krakowa i okolic. Prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych indywidualnie i grupowo. W pracy wykorzystuje elementy terapii behawioralno-poznawczej, treningu zastępowania agresji oraz treningu uważności. Współautorka kart terapeutycznych na stronie Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych Kraków.

Patrycja Kadula – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest pedagogiem specjalnym, logopedą oraz terapeutą Treningu Umiejętności Społecznych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz zajęcia treningu umiejętności społecznych. Współautorka kart terapeutycznych na stronie Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych Kraków.

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
Budynek Jana Pawła II
32-432 Pcim 599
zobacz mapkę dojazdu

Dodatkowe informacje:

Koszt udziału: 50 zł

Uczestnicy obecni na szkoleniu otrzymają zaświadczenie w formie papierowej oraz materiały szkoleniowe.

Obowiązują zapisy. O przyjęciu na listę decyduje kolejność dokonywania zgłoszeń i wpłat.

Liczba miejsc jest ograniczona. 

Wpłaty należy dokonać w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem szkoleń.

Organizatorzy:

Wydawnictwo WiR
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu