Agnieszka Olszewska

Agnieszka Olszewska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dyscyplinie językoznawstwo. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego. Pracuje w centrum rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej gdzie prowadzi terapię mowy, zaburzeń połykania i terapię oddechową z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wypadkach komunikacyjnych i dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół stymulacji i odbudowy systemu komunikacyjnego u osób dorosłych, przywracaniu oddechu fizjologicznego i odbudowy funkcji w zaburzeniach dysfagii. W badaniach do rozprawy doktorskiej wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe i skupia się na korelacji zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych.