Autor:

AktualnościPoradnikPorady psychologa

Rehabilitacja seniorów

Literatura definiuje wiek podeszły jako okres po 65. roku życia. Oczywiście, granica ta jest umowna i została wprowadzona dla lepszego uporządkowania tego, co wiadomo nam o potrzebach osób starszych, specyfice ich funkcjonowania i problemach dla nich typowych. Dzięki temu łatwiej jest na te potrzeby i problemy odpowiadać, a jednym ze sposobów podniesienia jakości życia seniorów jest właściwa rehabilitacja. No właśnie – co to znaczy „właściwa”?

Read More