mgr Bożena Szurlej

mgr Bożena Szurlej – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest neurologopedą pracującym z osobami dorosłymi i z dziećmi. Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapią zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów będących skutkiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Doświadczenie zawodowe zdobywa w pracy w specjalistycznych placówkach: Dziecięcym Szpitalu im. Św. Ludwika w Krakowie, Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce, licznych przedszkoli na terenie Krakowa i okolic oraz w ramach prywatnej praktyki.