Formularz zgłoszeniowy na warsztaty stacjonarne: „Moje dziecko nie mówi. Jak budować struktury języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – Kraków, 21.01.2023