Międzynarodowa Konferencja Naukowa – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6