mgr Marta Marszałek

Neurologopeda (MCKP Collegium Medicum UJ), logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), absolwentka Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykładowca akademicki (UJ), trener (Wszechnica UJ). Pracuje w Centrum Origin Kraków, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako neurologopeda. Prowadzi specjalistyczną diagnozę i terapię neurologopedyczną dzieci oraz dorosłych, cierpiących w wyniku incydentów (m.in. udar, urazy czaszkowo-krzyżowe), chorób neurologicznych (m.in. choroba Parkinsona, SLA, SM), schorzeń foniatrycznych (rehabilitacja narządu głosu). Swoją wiedzę i kwalifikacje pogłębia nieustannie podczas licznych szkoleń, kursów, konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest autorką kilku publikacji naukowych i popularnonaukowych.