Aktualności

Bity ortograficzne

„Bity ortograficzne” to nowoczesna pomoc edukacyjna do nauki ortografii w formie zabawy. Zestawy uczą pisowni około 60 trudnych wyrazów.

„Bity ortograficzne” wspomagają nabywanie umiejętności poprawnego pisania, rozwijają pamięć, grafomotorykę oraz umiejętność czytania. Polecane dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, zwłaszcza uczniom z dysleksją.

 

Autor: Magdalena Sabik

W zestawie znajdują się:
1.  Bity ortograficzne – kolorowe karty z rymowankami do prezentacji,
2. Karty czarno-białe (do ćwiczeń).

Ortografia – czy to jest problem?

Ortografia kojarzy nam się zwykle z trudnościami szkolnymi. Dzieci, które mają kłopoty z nabyciem umiejętności poprawnego pisania, mogą mieć obniżone poczucie własnej wartości, a co za tym idzie – gorzej radzić sobie również w innych szkolnych sytuacjach. W rezultacie spada motywacja do nauki. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest nie dopuścić do sytuacji, w której trudności ortograficzne urastają do rangi problemu. Co można zrobić? Zastosować taki sposób zapamiętywania pisowni trudnych wyrazów, by nauka ortografii była efektywna a przy tym przyjemna.
Bity – nowa forma skutecznej nauki ortografii

Od dawna wiadomo, że połączenie nauki z zabawą daje najlepsze rezultaty. Zastosowanie technik edukacyjnych, które będą sprawiały uczniowi radość, spowoduje, że jego mózg z pewnością lepiej zapamięta trudne wyrazy. Aby zwiększyć efektywność przyswajania trudnej pisowni proponujemy dzieciom nową formę edukacyjną – BITY ORTOGRAFICZNE. Autorka przejęła nazwę bity, jako najlepiej oddającą istotę jej pomysłu na skuteczną naukę ortografii.

W powszechnym rozumieniu bity – to karty, które służą prezentacji wiadomości z różnych dziedzin. Wykorzystywane są w różnych metodach uczenia się. Można tworzyć bity encyklopedyczne, które zawierają proste zdjęcia, napisy lub ilustracje dotyczące jednego tematu. Bity ortograficzne nie są tylko kartami związanymi z przekazywaniem informacji, ale skuteczną formą edukacyjną, pozwalającą dziecku na szybkie i skuteczne przyswojenie trudnych ortograficznie wyrazów.
Proponowana pomoc edukacyjna jest przeznaczona dla dzieci na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Wspomaga nie tylko nabywanie umiejętności poprawnego pisania, ale także rozwija pamięć, grafomotorykę oraz umiejętność czytania. Szczególnie polecana dla dzieci z dysleksją.

Bity ortograficzne zostały przygotowane w oparciu o następujące zasady:

  • Trudną pisownię zapamiętujemy szybciej i na dłużej, jeśli uczymy się jej czytając humorystyczne teksty.
  • W przypadku gdy brakuje nam pomysłu na tworzenie śmiesznych tekstów, możemy zawsze liczyć na pomysłowość dzieci. Ich wyobraźnia nie ma granic. Mogą nas zaskoczyć swoimi opowiadaniami. Najlepiej podać im kilka słów,  które mają być użyte w tekście i zaproponować, by wymyślony tekst był wesoły.
  • Aby zwiększyć efektywność uczenia się ortografii należy zastosować rozmaite techniki wspomagania pamięci. Podczas nauki mózg najlepiej zapamiętuje te wiadomości, które łatwo można skojarzyć, są interesujące lub w jakiś sposób wyjątkowe.
  • W BITACH zastosowano następujące elementy technik wspomagania pamięci:
  1. skojarzenia obrazowe,
  2. historyjki,
  3. rymy.

Sposób wykorzystania pomocy

W szkole

Kolorową kartę – bit ortograficzny wieszamy w dowolnym miejscu. Najlepiej na wysokości oczu dziecka tak, by miało możliwość samodzielnego czytania tekstu. Aby karty skutecznie pełniły swoją funkcję, trzeba zadbać o ich częste zmienianie – najlepiej co tydzień. Można zwrócić uwagę dzieciom, że w klasie (w domu) pojawił się jakiś ciekawy obrazek.

Samo zapamiętanie tekstu nie wystarcza do opanowania prawidłowej pisowni. Po kilku dniach ekspozycji bitu proponujemy dzieciom zabawę w pisanie po folii. Dziecko pisze pisakiem suchościeralnym na karcie czarno-białej włożonej do przezroczystej koszulki (typu ofertówka). Kiedy skończy – może dorysować coś w ilustracji albo pokolorować ją. Należy sprawdzić poprawność pisowni. Jeśli dziecko popełni błąd, może zmazać wyraz suchą chusteczką i wpisać poprawną wersję. Uczniowie chętnie piszą na folii i z radością kolorują obrazki. Na koniec całość ścierają chusteczką i powtarzają głośno cały tekst. W innych sytuacjach, kiedy dziecko pisze trudny wyraz, można mu przypominać tekst rymowanki,
w której występuje dane słowo, np. „Pamiętasz jak pisaliśmy o Grzesiu? Grzesiu w górę podskakuje… jak pisałeś góra?”. Dziecko zapamiętuje pisownię i chętnie wykonuje ćwiczenia, które traktuje jak dobrą zabawę.

W domu

Dla lepszych efektów przyswajania poprawnej pisowni należy stosować bity także w domu. Oprócz wieszania ich w widocznym miejscu i zmieniania co kilka dni, można powiesić czarno-białe karty w foliowych koszulkach. Dziecko, korzystając z pisaków suchościeralnych, powinno samodzielnie je uzupełniać. Może również dopisywać własne teksty, rozwijając w ten sposób swoją kreatywność.

Efektywność bitów ortograficznych

Uczniowie, którzy opanowują materiał głównie wzrokowo – uczą się poprzez zapamiętywanie bitów. Ci, którzy wolą uczyć się słuchając, zapamiętają rymowany wierszyk, który utrwalą poprzez pisemne wypełnianie kart. Uzupełnianie kart oraz tworzenie własnych rysunków i tekstów ułatwi dzieciom zapamiętanie poprawnej pisowni. Dla niektórych uczniów niniejsza pomoc będzie zachętą do tworze-nia autorskich propozycji, co jest niewątpliwie najlepszym sposobem uczenia się.