KonferencjeWebinary i szkolenia

Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli i logopedów „Jubileuszowe Spotkania z Edukacją” – Wieliczka, 23.09.2017

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej dla nauczycieli, logopedów i terapeutów, która odbędzie się 23 września 2017 r. w ramach „Jubileuszowych Spotkań z Edukacją” w Wieliczce, organizowanych z okazji 20-lecia działalności Wydawnictwa WiR.

Konferencja szkoleniowa „Jubileuszowe Spotkania z Edukacją”

23 września 2017 r. (sobota), Wieliczka

Kampus Wielicki
ul. Piłsudskiego 105, Wieliczka
Mapa dojazdu »
Dojazd komunikacją miejską z Krakowa: autobus 304 (Dworzec Główny Zachód – Wieliczka Kampus – ok. 40 min.)
Rozkłady: https://jakdojade.pl/krakow/

Koszt udziału w imprezie: 230 zł

Koszt obejmuje:

 • udział w prelekcjach,
 • udział w jednych wybranych warsztatach,
 • obiad i poczęstunek,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa.

Zapisy:

Rekrutacja została zamknięta. Dziękujemy za zgłoszenia.

Program imprezy:
Pobierz program w PDF

8.00 – 8.55 Rejestracja uczestników

Prelekcje – godz. 9.00 – 11.45
1) O konieczności wczesnej stymulacji rozwoju i terapii współczesnych dzieci – uwarunkowania cywilizacyjne

Prowadzenie: dr Justyna Leszka

10.15 -10.45 –  przerwa kawowa

2) Zakłócenia rozwoju emocji u dzieci i młodzieży – częsty dylemat praktyka – uczeń niegrzeczny, czy zaburzony?

Prowadzenie: dr Wanda Baranowska

11.45 -12.45 –  przerwa obiadowa

Warsztaty – godz. 12.45 – 16.00

(w czasie warsztatów przewidziana jest 15 min. przerwa kawowa)

Uczestnicy mogą wybrać jeden warsztat spośród sześciu tematów:

1. Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
Informacje o warsztatach
Warsztaty dotyczą rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń w rozwoju dzieci i wyodrębniania tych, które mogą wskazywać na zagrożenie autyzmem. Omówiona zostanie procedura diagnozy autyzmu oraz orzecznictwa w tym zakresie. Przedstawiony zostanie model terapii dzieci z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem terapii neurobiologicznej (Metody Krakowskiej). W sposób praktyczny zostaną zaprezentowane poszczególne techniki z wykorzystaniem przykładowych pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Jak nauczyć dziecko mówić? Budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy 

Brak wolnych miejsc

Informacje o warsztatach
Podczas warsztatów zostanie przedstawiona propozycja pracy z dzieckiem, które z różnych powodów nie posługuje się jeszcze mową. Uczestnicy dowiedzą się, jak zachęcić dziecko do powtarzania i jak sprawić, aby zaczęło wypowiadać swoje pierwsze słowa i proste zdania. Od czego zacząć naukę i w jaki sposób stopniować trudność materiału językowego. Zaprezentowane zostaną również przydatne do terapii pomoce i pomysły na ich wykorzystanie.

Prowadzenie: dr Anna Żywot
dr Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
3. Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej 
Informacje o warsztatach
Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher
mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher – logopeda, surdopedagog.  Prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych. Jest współautorką ćwiczeń do nauki czytania „Moje sylabki” oraz serii „Stymulacja i Terapia”.
4. Dziecko z ADHD, opozycją i buntem w rodzinie i szkole – rozwiązania praktyczne
Informacje o warsztatach
Warsztaty adresowane do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów pracujących z dzieckiem z ADHD. Problematyka warsztatów: 1) zwraca uwagę na podstawy szkolnej diagnozy podtypów ADHD, 2) nazywa wprost potrzeby edukacyjne ucznia w konkretnych podtypach, 3) skupia się na rozwiązaniach praktycznych potencjalnych problemów wychowawczych (motywacyjnych) i dydaktycznych. Uczestnik warsztatów dowiaduje się jak zorganizować miejsce pracy ucznia z ADHD, jak przygotować materiał edukacyjny, jakich systemów wizualizacji użyć, by podwyższyć poziom motywacji dziecka do pożądanych zmian (poznaje elementy terapii poznawczo- behawioralnej). Ważną częścią warsztatów jest przygotowanie Uczestników do udzielania porad wychowawczych rodzicom i opiekunom.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
5. Jak budować teksty melodyczne dla różnych grup użytkowników AAC i nie tylko dla nich…

Z przyczyn niezależnych od organizatora warsztaty „Jak budować teksty melodyczne dla różnych grup użytkowników AAC i nie tylko dla nich…” zostały odwołane. Pozostałe warsztaty odbywają się bez zmian.

6. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
Informacje o warsztatach
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
7. Programowanie terapii osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka
Informacje o warsztatach
Warsztaty mają na celu przedstawienie zaburzeń języka i mowy u osób dorosłych z chorobami neurologicznymi. Uczestnicy będą mogli ocenić występujące zaburzenia w prezentowanych materiałach audio i video. Następnie będą uczyć się programować terapię w poszczególnych przypadkach zachorowań. Będą tworzyć plan terapeutyczny w oparciu o dostępne pomoce logopedyczne i dostarczone materiały wyrazowo-obrazkowe. Efektem działania będzie umiejętność tworzenia ćwiczeń i ich odpowiedniego stopnia trudności w zależności od występujących zaburzeń komunikacji językowej.
Prowadzenie: dr Paulina Wójcik-Topór
dr Paulina Wójcik-Topór – dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, filolog polski, logopeda; logopeda kliniczny pracujący w Szpitalu Specjalistycznym L. Rydygiera w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Votum PCRF W Krakowie. Prowadzi terapie głównie osób dorosłych po udarach, z chorobami neurodegeneracyjnymi, będąc członkiem zespołu rehabilitacyjnego osób po incydentach urazowych. Współpracuje z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, prowadząc zajęcia z wymowy polskiej dla obcokrajowców. Autorka artykułów naukowych w publikacjach logopedycznych; współautorka pomocy logopedycznych dla dorosłych. Zainteresowania: afazja, terapia mowy i komunikacji osób pourazowych i po wybudzeniach, gerontologopedia.

Zapisy: Rekrutacja została zamknięta. Dziękujemy za zgłoszenia.

 

 Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w konferencji jest odpłatne.
 • Koszt udziału wynosi: 230 zł
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do 7 dni od zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na konferencji otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 • Zgłaszenie udziału w konferencji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konferencji.