Aktualności

LOGOTOMY – ćwiczenia logopedyczne kształtujące mowę

„Logotomy…” to zestawy ćwiczeń wspomagających pracę dziecka nad poprawną wymową głosek. To doskonała pomoc dla terapeutów, logopedów, nauczycieli i rodziców, chcących urozmaicić monotonne ćwiczenia logopedyczne.

Zobacz w sklepie

Kolejne zestawy obejmują ćwiczenia logopedyczne kształtujące wymowę:
1) głosek z szeregu syczącego s, z, c, dz
2) głosek z szeregu szumiącego: sz, cz
3) głosek z szeregu szumiacego: ż, dż
4) głosek z szeregu ciszącego ś, ź, ć, dź

Materiał zawarty w opracowaniach zachęca dziecko nie tylko do wielokrotnego powtarzania materiału słownikowego, ale także do ćwiczeń grafomotorycznych, posługiwania się nożyczkami, dopasowywania. Ćwiczenia artykulacji połączono z rozmaitymi czynnościami, np.: wodzenie palcem po śladzie, porównywanie, wycinanie, pisanie, liczenie i czytanie. Różnorodność zadań zapobiega monotonii i znużeniu, które często towarzyszą terapii logopedycznej.

Konstrukcja opracowania została gruntownie przemyślana. Zadbano o to, by wprowadzać ćwiczenia etapami, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego poszczególne głoski utrwalane są w następujących kolejno realizacjach:

  • w izolacji,
  • w sylabie otwartej (spółgłoska-samogłoska),
  • w śródgłosie sylaby (spółgłoska-samogłoska-spółgłoska),
  • w sylabach zamkniętych (samogłoska-spółgłoska),
  • w logotomach (trudniejsze zbitki spółgłoskowe).

Ćwiczenia logopedyczne zostały ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności:

  •     wywołanie prawidłowego brzmienia głoski w izolacji,
  •     ćwiczenia głoski w sylabach otwartych,
  •     ćwiczenia głoski w śródgłosie,
  •     ćwiczenia głoski w sylabach zamkniętych oraz w grupach spółgłoskowych.