Aktualności

Moje sylabki – ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną

MOJE SYLABKI to propozycja edukacyjna dla wszystkich dzieci uczących się czytać. Szczególnie polecane są dla młodszych dzieci z grup ryzyka dysleksji oraz starszych dyslektycznych. Zestawy ćwiczeń zawierają materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno-sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

Zobacz w księgarni

 

Zestawy ćwiczeń MOJE SYLABKI powstały z myślą o przedszkolakach, a przede wszystkim o uczniach zerówek, rozpoczynających naukę czytania. Zeszyty zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu. Seria jest doskonałą pomocą w pracy z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej i dyslektycznymi. Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych. Ćwiczenia doskonale ułatwiają naukę czytania dzieciom w normie rozwojowej a także tym, dla których język polski jest językiem obcym.

Seria 5 zeszytów zawiera materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

Moje sylabki – Zestaw 1

Zobacz w księgarni

Moje sylabki 1Pierwszy zestaw zawiera:
• samogłoski;
• wyrażenia dźwiękonaśladowcze;
• pierwsze sylaby otwarte ze spółgłoskami p, m, b, l, f, w, t, d;
• wyrazy do czytania globalnego;
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta;
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
• zdania i proste teksty.

Moje sylabki – Zestaw 2

Zobacz w księgarni

Drugi zestaw zawiera:
• sylaby otwarte ze spółgłoskami s, z, k, g, j, n;
• zestawy samogłoska + sylaba otwarta;
• wyrazy do czytania globalnego;
• wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych;
• zdania i proste teksty.

Moje sylabki – Zestaw 3
Zobacz w księgarni

Trzecia zestaw zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami p, m, b, l, t, d, f, w, s, z, k, g, j, n;
• wyrazy czytane globalnie,;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• zdania i teksty.

Moje sylabki – Zestaw 4

Zobacz w księgarni

Czwarty zestaw zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami sz, ż, rz, ch, h, ł, c, dz, cz, dż;
• krótkie wyrazy jednosylabowe;
• wyrazy czytane globalnie;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• teksty, krzyżówki sylabowe.

Moje sylabki – Zestaw 5
Zobacz w księgarni

Piąty zestaw zawiera:
• sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami ś, ź, ć, dź, r, ń;
• pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych;
• wyrazy z samogłoskami nosowymi: ą, ę;
• grupy spółgłoskowe;
• teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe.

 Jak pracować z serią MOJE SYLABKI?

 • Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie miało trudności;
 • Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;
 • Ważne jest, by pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje – sylaby).
 • Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystać można aktywność i działanie dziecka. Przygotowany materiał sylabowy i wyrazowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach;
 • Należy pamiętać o ciągłym przeplataniu zadań z zestawów ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. z serii Stymulacja i terapia) wspomagają naukę czytania;
 • Poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania (nie podajemy dziecku nazw liter). Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych. Ta umiejętność rozróżniania dotyczy zarówno zmysłu słuchu, jak i wzroku;
 • Pracujemy według zasady: 1. powtarzanie, 2. rozumienie (rozpoznawanie), 3. nazywanie (odczytywanie). Dziecko powtarza poszczególne samogłoski, sylaby i wyrazy, następnie nauczyciel sprawdza, czy dziecko rozumie (rozpoznaje) wskazaną sylabę (Nauczyciel pyta: Gdzie jest…?). Ostatnim krokiem jest nazywanie (czytanie) sylab;
 • Podczas układania, czytania itp. zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie z zasadą obowiązującą podczas czytania i pisania w języku polskim;
 • Stosujemy technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas;
 • Pamiętamy, aby zwracać się do dziecka prostym językiem oraz sprawdzać, czy rozumie ono polecenia;
 • Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania (z obserwacji klinicznych wynika, iż najdłużej trwa przyswojenie pierwszego etapu czytania, odpowiadającego pierwszemu zeszytowi ćwiczeń, dlatego materiał w nim zawarty jest najobszerniejszy).
 • Zobacz więcej w serwisie www.sylaba.info