Aktualności

Nowość! DYSLEKSJA. Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją (7-8 lat)

„Dysleksja” to zestaw ćwiczeń funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 7-8 lat. Zestaw zawiera ćwiczenia: spostrzegania wzrokowego, mechanizmów lewopółkulowych, słuchowe i językowe, grafopercepcji.

Zobacz w księgarni

 

Cele ćwiczeń

Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego:
– Identyfikowanie elementów atematycznych (figury geometryczne), symbolicznych, literowych (sylaby, wyrazy);
– Wyszukiwanie brakujących elementów przedstawionych na materiale, atematycznym, symbolicznym i literowym;
– Wyszukiwanie elementów, którymi różnią się wzory, atematyczne, symboloczne i literowe;
– Przerysowywanie wzorów atematycznych i literopodobnych.

Ćwiczenia mechanizmów lewopółkulowych:
– Linearne porządkowanie wzorów atematycznych, symbolicznych, literowych;
– Linearne porządkowanie elementów tematycznych, między, którymi zachodzi określona relacja;

Ćwiczenia słuchowe i językowe:
– Tworzenie sekwencji,
– Powtarzanie zdań,
– Różnicowanie opozycji fonologicznych.

Ćwiczenia grafopercepcyjne:
– Dorysowywanie brakujących elementów.

Rodzaje zadań zawartych w zestawie:

  • POSZUKAJ TAKI SAM WYRAZ, WZÓR – ćwiczenia identyfikowania elementów;
  • CZEGO BRAKUJE? – ćwiczenia porównywania;
  • CZYM SIĘ RÓŻNI?  – ćwiczenia różnicowania;
  • NARYSUJ WEDŁUG WZORU – ćwiczenia analizowania wzoru od lewej do prawej strony zgodnie z kierunkiem czytania;
  • UZUPEŁNIJ SEKWENCJĘ – ćwiczenia uzupełniania sekwencji;
  • UZUPEŁNIJ SZEREG – ćwiczenia uzupełniania szeregu;
  • CO NIE PASUJE W SZEREGU?
  • POWTÓRZ ZDANIE – ćwiczenia słuchowe;
  • NARYSUJ, PRZERYSUJ, UZUPEŁNIJ – ćwiczenia grafopercepcyjne.