Aktualności

POLECAMY KONFERENCJĘ: „Z rehabilitacją do zdrowia” – 20-21.04.2023, Tarnowskie Góry

Wraz z SP ZOZ „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka polecamy konferencję „Z rehabilitacją do zdrowia”, która odbędzie się 20-21 kwietnia 2023 r. w Tarnowskich Górach.

Tematyka konferencji będzie dotyczyła najnowszych i rekomendowanych zaleceń związanych z opieką i leczeniem udaru mózgu oraz innych schorzeń neurologicznych w kontekście rehabilitacji dzieci i osób dorosłych. W ramach konferencji będzie możliwość udziału w warsztatach szkoleniowych, mających charakter praktyczny.

Miejsce: Sala widowiskowa im. prof. Wiktora Degii w „Repty” GCR w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia: kliknij tutaj

Organizator: GCR „Repty”

Będziemy obecni podczas konferencji ze stoiskiem i ofertą wydawniczą m.in. do terapii osób dorosłych. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji:
Dzień 1 (20.04.2023, godz. 9.00- 15.15)

9:00
Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości. Film z prof. W. Degą. Wykład inaugurujący: Czy koncepcja rehabilitacji wg Profesora Degi jest nadal aktualna? | prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak

I sesja Rehabilitacja neurologiczna
10:00 – 10:25 Podstawy rehabilitacji neurologicznej i neurorozwojowej |prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz CMKP Otwock
10:25 – 10:50 Nowoczesne metody leczenia udaru mózgu | prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal GCM Katowice
10:50 – 11:10 Złoty standard w kompleksowej opiece i rehabilitacji nad pacjentem po udarze mózgu | prof. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz IPiN Warszawa
11:10 – 11:35 Czynniki ryzyka spastyczności wczesne postępowanie rehabilitacyjne | prof. dr n. med. Elżbieta Miller
Moderator: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, CMKP Otwock

Przerwa kawowa 11:35 – 12:00

II sesja Rehabilitacja dziecięca
12:00 – 12:25 Czy roboty mogą pomóc w rehabilitacji dziecięcej – technologiczne wspomaganie rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym | prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak Szpital Kliniczny im. W. Degi, Poznań
12:25 – 12:50 Wczesna diagnostyka neurorozwojowa | dr n. med. Jolanta Taczała Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Lublin
12:50 – 13:15 Rehabilitacja neurologiczna w pediatrii jako proces holistycznej opieki – współczesne wyzwania | dr n. med. Maria Grochowska Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
Moderator: prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak Szpital Kliniczny im. W. Degi, Poznań

Przerwa na lunch 13:15 – 14:00

III sesja Rehabilitacja kardiologiczna
14:00 – 14:25 Założenia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 | prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki Instytut Kardiologii Warszawa
14:25 – 14:50 Opieka nad chorym po zawale serca | prof. hab. n. med. Zbigniew Kalarus SCCS Zabrze
14:50 – 15:15 Optymalizacja leczenia zaburzeń lipidowych w profilaktyce pierwotnej i wtornej chorób układu sercowo-naczyniowego | dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik GCR „Repty”
Moderator: prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki Instytut Kardiologii, Warszawa

Warsztaty
9:00 – 9:45 Funkcjonalna proprioceptywna stymulacja jako nowoczesne narzędzie wykorzystujące zjawisko neuroplastyczności mózgu. (Meden-Inmed) Agata Huszalik
9:00 – 9:45 Kompleksowa rehabilitacja kończyn górnych z wykorzystaniem biofeedbacku i wirtualnej rzeczywistości (Meden-Inmed) Jerzy Bartodziej
9:45 – 10:30 Funkcjonalna proprioceptywna stymulacja jako nowoczesne narzędzie wykorzystujące zjawisko neuroplastyczności mózgu. (Meden-Inmed) Agata Huszalik
9:45 – 10:30 Kompleksowa rehabilitacja kończyn górnych z wykorzystaniem biofeedbacku i wirtualnej rzeczywistości (Meden-Inmed) Jerzy Bartodziej
12:00 – 15:00 Leczenie spastyczności toksyną botulinową | prof. dr n. med. Elżbieta Miller

Dzień 2 (21.04.2023, godz. 9.00- 15.30)

Warsztaty

9:00 – 12:00 Zastosowanie terapii konopnej w rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, Małgorzata Wagner
9:00 – 12:00 Leczenie spastyczności toksyną botulinową | dr n. med. Artur Drużdż
9:00 – 12.00 Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego – zasady wczesnego wdrażania terapii | dr n. med. Małgorzata Szmurło

Przerwa kawowa 12:00-12:30

12:30 – 15:30 Leczenie spastyczności toksyną botulinową | prof. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
12:30 – 15:30 Zastosowanie terapii konopnej w rehabilitacji | prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, Małgorzata Wagner
11:00 – 12:00 „Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji” | prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak
12:00 – 13:00 Współpraca lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek w leczeniu spastyczności | dr n. med. Artur Drużdż