AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „I Spotkania z Edukacją w Lublinie” – 29.09.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 29 września 2018 r. w ramach „I Spotkań z Edukacją w Lublinie”.

I Spotkania z Edukacją w Lublinie

29 września 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół nr 12
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

 Rekrutacja została zakończona. Brak wolnych miejsc. 

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. Zdążyć przed szkołą – profilaktyka, diagnoza zaburzeń i postępowanie terapeutyczne w przedszkolu
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Tematyka warsztatu koncentruje się wokół norm rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz umiejętności, jakie dziecko powinno w tym wieku rozwijać. Zostaną przedstawione umiejętności bazowe, jakie dziecko powinno nabyć w okresie wychowania przedszkolnego, a które są podstawą efektywnej nauki szkolnej. Bardzo ważnymi umiejętnościami nauczyciela przedszkola, logopedy, pedagoga jest zdolność rozpoznawania wczesnych symptomów zaburzeń rozwoju u dzieci, odpowiednia reakcja na nie oraz umiejętność prowadzenia działań profilaktycznych. Tym zagadnieniom będzie poświęcona znacząca część warsztatu. Omówione zostaną również ścieżki postępowania terapeutycznego w przypadku rozpoznania zaburzenia rozwoju u dziecka.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Nauka czytania metodą sylabową poprzez znaczenia
Informacje o szkoleniu
Dziecko, które wcześnie nabędzie umiejętność nauki czytania, posiada bogaty zasób słów, koncentruje się na różnych zadaniach edukacyjnych, szybko uczy się reguł, także społecznych. Umiejętność ta jest też znaczącym czynnikiem rozwoju własnej osobowości. Rozwija pozytywne myślenie na swój temat, uczy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Proponowana metoda naśladuje naturalny przebieg kształtowania się systemu języka dziecka. Przygotowuje do aktywnego czytania ze zrozumieniem czytanego tekstu. Nauka czytania przebiega w taki sposób, by dziecko dążyło do rozumienia znaczeń, nie jedynie do rozpoznawania graficznych wzorów liter. Uczestnicy warsztatu będą mogli zapoznać się ze skutecznymi rozwiązaniami edukacyjnymi nauki czytania sylabami, poszerzyć swój warsztat o nowe pomysły zabaw i ćwiczeń z sylabami.
Program szkolenia obejmuje:
1. Rozwojowy model nauki czytania,
2. Relacje między sylabami a sytuacjami,
3. Nauka czytania sylab – zabawy i ćwiczenia.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
 4. Komunikacja do motywacji – co mówić, a czego unikać w codziennej pracy z uczniem
Informacje o szkoleniu
Program szkolenia:
1. Motywacja jako proces wspierania ciekawości poznawczej ucznia,
2. Bazowe zasady komunikacji do wspierania rozwoju motywacji wewnętrznej,
3. Przykłady niepożądanych i dobrych praktyk w (nie)motywującej komunikacji.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Edukacja włączająca w praktyce – dziecko z orzeczeniem w szkole masowej
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Edukacja włączająca staje się koniecznością. Systematycznie rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju w tym dzieci niepełnosprawnych. Nie przybywa miejsc w szkołach specjalnych, a szkoły i klasy specjalistyczne są wciąż dość mglistą przyszłością. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trafiają do szkół masowych i powinny tam otrzymać specjalistyczną pomoc, rehabilitację i dostosowaną edukację. Czasami niewiele trzeba zmienić, żeby z powodzeniem wspierać dziecko i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania dziecka w odległym ośrodku. Podczas warsztatu omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację edukacji włączającej, zwłaszcza wobec „trudnych” dzieci.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
7. Dysleksja – stymulacja, terapia, edukacja
Informacje o szkoleniu
Dysleksja to nie tylko zaburzenie objawiające się w nauce czytania i pisania, to zaburzenie, które stwarza problemy życiowe. O dysleksji pisano już wiele. Wciąż jednak za mało, poświęca się uwagi dzieciom w młodszym wieku, u których można zaobserwować trudności rozwojowe.  Im wcześniej problemy dyslektyczne zostaną wykryte i zdiagnozowane, tym łatwiej jest im przeciwdziałać. Zagrożenie dysleksją powinno być diagnozowane już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczyciel wychowania przedszkolnego. To on powinien przyglądać się bacznie swoim podopiecznym, analizować przebieg ich rozwoju, kierować na specjalistyczne badania. W czasie warsztatu omówione zostaną  zaburzenia rozwoju dziecka charakterystyczne dla zagrożenia dysleksją. Zostaną też szczegółowo scharakteryzowane ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, w taki sposób, by uczestnik mógł stworzyć program terapii dla dziecka zagrożonego dysleksją. Uczestnicy, w trakcie warsztatu, zapoznają się z celami, zadaniami pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją. Będą mogli także: dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka, oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze, kreatywnie dostosować ćwiczenia do każdego dziecka.

 1. Pojęcie dysleksji,
 2. Stymulacja dzieci zagrożonych dysleksją,
 3. Terapia dzieci dyslektycznych w wieku szkolnym,
 4. Dysleksja problem życiowy.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.  Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.
Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

8. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.

Zapisy:

 Rekrutacja została zakończona. Brak wolnych miejsc. 

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Uwaga: O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat zgłoszeń i wpłat,
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia,
 • W czasie imprezy przewidziana jest przerwa na kawę,
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie