AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Lwówku Śląskim” – 17.11.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 17 listopada 2018 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Lwówku Śląskim”.

II Spotkania z Edukacją w Lwówku Śląskim

17 listopada 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty
Aleja Wojska Polskiego 1A, 59-600 Lwówek Śląski
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone. Brak miejsc. 

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie. Prezentacja nowości wydawniczych.

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji
Informacje o szkoleniu
Warsztaty skierowane do logopedów, rodziców, terapeutów. Podczas warsztatów zostaną omówione najczęstsze zaburzenia komunikacji u dzieci. Przedstawiony zostanie schemat wprowadzania materiału językowego w odpowiedniej kolejności, zgodnie z etapami rozwoju mowy zdrowego dziecka. Zaprezentowane zostaną pomoce i ich wykorzystanie w trakcie zabaw, aktywności, ćwiczeń umożliwiające uczenie się języka w kontekście sytuacyjnym i wykorzystanie go w działaniu oraz komunikacji z innymi ludźmi.
Prowadzenie: mgr Magdalena Buchla
mgr Magdalena Buchla – Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody: werbo-tonalną, metodę krakowską, a także metodę Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej.
3. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
Informacje o szkoleniu
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
 4. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – profilaktyka i działania w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie “Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” zostało odwołane. Pozostałe szkolenia w BLOKU I odbywają się bez zmian.

Informacje o szkoleniu
Nauczyciele są jedną z najbardziej zagrożonych grup zawodowych w zakresie zdrowia psychicznego. Stres i wypalenie zawodowe  to możliwe konsekwencje obciążeń jakimi obarczony jest nauczyciel. Podczas szkolenia zdobędziemy wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawiają się pierwsze symptomy kryzysu.
Prowadzenie: Łukasz Szymański
Łukasz Szymański – psycholog, psychoterapeuta
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Edukacja włączająca w praktyce – dziecko z orzeczeniem w szkole masowej
Informacje o szkoleniu
Edukacja włączająca staje się koniecznością. Systematycznie rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju w tym dzieci niepełnosprawnych. Nie przybywa miejsc w szkołach specjalnych, a szkoły i klasy specjalistyczne są wciąż dość mglistą przyszłością. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trafiają do szkół masowych i powinny tam otrzymać specjalistyczną pomoc, rehabilitację i dostosowaną edukację. Czasami niewiele trzeba zmienić, żeby z powodzeniem wspierać dziecko i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania dziecka w odległym ośrodku. Podczas warsztatu omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację edukacji włączającej, zwłaszcza wobec „trudnych” dzieci.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
7. Planowanie terapii dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu

Warsztaty skierowane do logopedów, rodziców, terapeutów.
Warsztaty dotyczące sposobu planowania oraz organizacji terapii dziecka z autyzmem tak, aby osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych w odpowiedniej kolejności zgodnie z etapami rozwoju tych funkcji. Zostaną omówione ogólne założenia dotyczące prowadzenia terapii rozwojowej. Warsztaty będą obejmowały prezentację ćwiczeń: funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, stymulacji lewej półkuli mózgu, funkcji motorycznych, pamięci, stymulacji rozwoju zabawy, kształtowania systemu językowego. W trakcie warsztatów zaprezentowane będą filmy i zdjęcia oraz pomoce wykorzystywane w terapii.

Prowadzenie: mgr Magdalena Buchla
mgr Magdalena Buchla – Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody: werbo-tonalną, metodę krakowską, a także metodę Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej.
8. Depresja nauczycielska i zaburzenia snu – profilaktyka i działania w przypadku pojawienia się pierwszych symptomów

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie “Depresja nauczycielska i zaburzenia snu” zostało odwołane. Pozostałe szkolenia w BLOKU II odbywają się bez zmian.

Informacje o szkoleniu
Nauczyciele są jedną z najbardziej zagrożonych grup zawodowych w zakresie zdrowia psychicznego. Zaburzenia snu i depresja to możliwe konsekwencje obciążeń jakimi obarczony jest nauczyciel. Podczas szkolenia dowiemy się, jak unikać depresji i zaburzeń snu, ale również zdobędziemy wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawiają się pierwsze symptomy kryzysu.
Prowadzenie: Łukasz Szymański
Łukasz Szymański – psycholog, psychoterapeuta

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone. Brak miejsc. 

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Uwaga: O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.
 •  Rabat dla uczestników szkoleń w Lwówku Śląskim! -10% na całą ofertę na stoisku wydawniczym!  

Organizatorzy:

 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty