Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Olsztynie” – 9.06.2018

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 9 czerwca 2018 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Olsztynie”.

II Spotkania z Edukacją w Olsztynie

9 czerwca 2018 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 15
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-423 Olsztyn
Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
Informacje o szkoleniu
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
3. Integracja sensoryczna – potrzeba czy moda?
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, zaburzeniami motoryki małej i dużej oraz problemami w nauce.
Plan szkolenia:
1. Czym jest Integracja Sensoryczna,
2. Charakterystyka zmysłów,
3. Jak stwierdzić, czy u dziecka występuje problem ze zmysłem dotyku,
4. Jak stwierdzić , czy u dziecka występuje problem z układem przedsionkowym,
5. Jak stwierdzić, czy u dziecka występuje problem z układem prioprioceptywnym,
6. Charakterystyka dysfunkcji wzrokowej,
7. Charakterystyka dysfunkcji słuchowej,
8. Objawy zaburzeń układu smakowo/węchowego,
9. Objawy zaburzeń motoryki małej i dużej,
10. Znaczenie samoobsługi,
11. Dieta sensoryczna,
12. Propozycje ćwiczeń,
13. Prezentacja pomocy terapeutycznych.

Prowadzenie: mgr Magdalena Juszczak
mgr Magdalena Juszczak – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansen – IAS. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w szczególności:  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Downa,  MPD, niepełnosprawnością intelektualną oraz wszelkimi zaburzeniami rozwoju.  W Ośrodku Diagnozy i Terapii Dzieci Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię Integracji Sensorycznej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci.

 4. Komunikacja do motywacji – co mówić, a czego unikać w codziennej pracy z uczniem
Informacje o szkoleniu
Program szkolenia:
1. Motywacja jako proces wspierania ciekawości poznawczej ucznia,
2. Bazowe zasady komunikacji do wspierania rozwoju motywacji wewnętrznej,
3. Przykłady niepożądanych i dobrych praktyk w (nie)motywującej komunikacji.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Edukacja włączająca w praktyce – dziecko z orzeczeniem w szkole masowej
Informacje o szkoleniu
Edukacja włączająca staje się koniecznością. Systematycznie rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju w tym dzieci niepełnosprawnych. Nie przybywa miejsc w szkołach specjalnych, a szkoły i klasy specjalistyczne są wciąż dość mglistą przyszłością. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trafiają do szkół masowych i powinny tam otrzymać specjalistyczną pomoc, rehabilitację i dostosowaną edukację. Czasami niewiele trzeba zmienić, żeby z powodzeniem wspierać dziecko i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania dziecka w odległym ośrodku. Podczas warsztatu omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację edukacji włączającej, zwłaszcza wobec „trudnych” dzieci.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
7. Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami Integracji Sensorycznej, zaburzeniami motoryki małej i dużej oraz problemami w nauce.
Plan szkolenia:
1. Czym jest Integracja Sensoryczna,
2. Od czego zależy rozwój Integracji Sensorycznej,
3. Wybrane objawy zaburzeń SI u dziecka w wieku przedszkolnym,
4. Wybrane objawy zaburzeń SI u dziecka w wieku szkolnym,
5. Czy w przedszkolu i szkole jest miejsce na SI?,
6. Terapia Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole,
7. Profilaktyka Integracji Sensorycznej,
8. Propozycje zabaw wspierających rozwój procesów SI,
9. Strategie działania nauczyciela w pracy z dzieckiem,
10. Prezentacja pomocy terapeutycznych.

Prowadzenie: mgr Magdalena Juszczak
mgr Magdalena Juszczak – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej oraz Terapeuta Indywidualnej Stymulacji słuchu Johansen – IAS. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, w szczególności:  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Downa,  MPD, niepełnosprawnością intelektualną oraz wszelkimi zaburzeniami rozwoju.  W Ośrodku Diagnozy i Terapii Dzieci Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu prowadzi terapię logopedyczną oraz terapię Integracji Sensorycznej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli w zakresie zaburzeń Integracji Sensorycznej u dzieci.

8. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.

Zapisy:

Rekrutacja została zakończona. Dziękujemy za zgłoszenia.
 

Informacje dodatkowe:

  • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
  • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje.

Organizatorzy:

  • Wydawnictwo WiR
  • Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie
  • Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów