AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej” – 16.02.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 16 lutego 2019 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej”.

II Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej

16 lutego 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie imprezy. Prezentacja nowości wydawniczych.

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2.  Warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>

Podczas spotkania, którego celem będzie: rozbudzenie wyobraźni; zainspirowanie do różnorodnych działań plastycznych; zachęcenie do eksperymentowania; wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Przeprowadzone będą krótkie prezentacje technik plastycznych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich i wykorzystywania w działalności plastycznej, a podczas części praktycznej wykonają kilka inspirujących ćwiczeń – prac plastycznych, które będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Bowiem wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
3. Trening umiejętności społecznych jako projekt korygowania nieprawidłowości w zachowaniu dzieci i młodzieży
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką prowadzenia grup terapeutycznych opartych na zasadzie TUS-ów (zostaną poruszone kwestie związane z założeniami pracy grupowej, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia takiego rodzaju zajęć). Uczestnicy podniosą kompetencje w zakresie oddziaływań terapeutycznych w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiające określone trudności w odniesieniu do prowadzonego warsztatu i poruszanych tam wątków problematycznych. Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Marlena Ulrych
mgr Marlena Ulrych – absolwentka psychologii o specjalności klinicznej. Specjalizuje się szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej działalności zawodowej prowadzi diagnostykę oraz pracę terapeutyczną w obszarze całościowych zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzi terapie małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, realizuje warsztaty, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi nieprawidłowościami w zachowaniu i rozwoju.
4. Diagnoza i terapia żuchwy
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Program warsztatów:
1. Rozwój żuchwy od poczęcia;
2. Siła i stabilność żuchwy, terminy diagnostyczne;
3. Profile rozwojowe żuchwy u dzieci z zespołami chorobowymi, typowe objawy nieprawidłowego napięcia;
4. Diagnozowanie;
5. Metodyka terapii z wykorzystaniem bloczków, gryzaków i tubek żuchwowych, w tym ćwiczenia w terapii sygmatyzmu.

<strong>Prowadzenie:</strong> Piotr Jaworski
Piotr Jaworski PJtherapeutic www.wibratorylogopedyczne.pl
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci – rozpoznawanie, czynniki ryzyka, postępowanie terapeutyczne
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat, opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje zagadnienia normatywnego rozwoju językowego i społecznego dzieci oraz często występujące w tym zakresie zaburzenia. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zagrożeniami cywilizacyjnymi, z jakimi stykają się współczesne dzieci – nadmiernym i zbędnym kontaktem z cyfryzacją (telewizja, tablety, telefony komórkowe), błędami w zakresie rozwoju samodzielności i samoobsługi oraz potrzebami dzieci w zakresie rozwoju społecznego. W oparciu o przykłady indywidualnych przypadków uczestnicy zapoznają się ze sposobami rozwiązywania sytuacji trudnych w tym zakresie.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6.  Zabawy z grafiką – techniki odbijane wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnym wieku
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy graficzne, takie jak: druk strukturalny, monotypia, druk wklęsły i wypukły, stemplowanie, kalkograf, dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych.
Grafika tradycyjna jest dziedziną plastyki często pomijaną w pracy z dziećmi ze względu na trudności techniczne. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z technikami graficznymi dostosowanymi do możliwości dzieci i młodzieży. Wszelkie działania plastyczne bowiem mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Techniki graficzne operują różnorodnymi środkami wyrazu przez co wymagają praktycznego działania i podejmowania decyzji, aktywizując i pobudzając ciekawość.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
7. Znaczenie umiejętności społecznych dzieci w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi – postępowanie interwencyjne w sytuacji zagrożenia
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat wskazujący deficyty społeczne dzieci nie tylko z nieprawidłowościami w rozwoju (tj. dzieci z diagnozą), ale również dzieci posiadające zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym, wskazanie sygnałów, które świadczą o zakłóceniach w tym obszarze, o zagrożeniu suicydalnym, procedurze przeciwdziałającej). Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Marlena Ulrych
mgr Marlena Ulrych – absolwentka psychologii o specjalności klinicznej. Specjalizuje się szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą . W swojej działalności zawodowej prowadzi diagnostykę oraz pracę terapeutyczną w obszarze całościowych zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży. Prowadzi terapie małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, realizuje warsztaty, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z różnymi nieprawidłowościami w zachowaniu i rozwoju.
8. Podstawy karmienia terapeutycznego
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Program warsztatów:
1. Związek karmienia i mowy;
2. Przykłady rozwiązań diagnostycznych z USA (SOMA, Boshart i inn…);
3. Przygotowanie i stosowanie wywiadu.

<strong>Prowadzenie:</strong> Piotr Jaworski
Piotr Jaworski PJtherapeutic www.wibratorylogopedyczne.pl

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 •  Rabat dla uczestników szkoleń w Skarżysku-Kamiennej! -10% na całą ofertę na stoisku wydawniczym!  

Organizatorzy:

 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
 • Polski Związek Logopedów – Oddział Świętokrzyski
 • Wydawnictwo WiR