AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów: III Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej – 29.02.2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 29 lutego 2020 r. w ramach III Spotkań z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej.

III Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej

29 lutego 2020 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 80 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:
Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF

9.00–9.45 Rejestracja uczestników
9.45–10.00 Otwarcie imprezy i prezentacja nowości wydawniczych

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2 godz.).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10.00–12.00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy takie jak:
1. Rozwój psychomotoryczny dziecka 0-1.
2. Wywiad jako podstawa diagnostyki.
3. Zdobycze roczniaka.
4. Czy czworakowanie jest ważne?
5. Typy „ruchowe” dzieci z autyzmem.
6. Ćwiczenia ruchowe.
7. Dlaczego ruch jest ważny?
8. Czucie ciała.
9. Zabawy ruchowe.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.
W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
2. Nie współdziała, nie mówi – o początkach terapii dziecka z autyzmem

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców. Jego celem jest omówienie wczesnego etapu terapii dziecka z autyzmem, które nie patrzy, nie słucha, nie mówi i nie współdziała. W trakcie szkolenia omówiona zostanie terapia funkcji wzrokowych (m.in. ćwiczenia wymuszania kontaktu wzrokowego, rozszerzania pola widzenia, kontrolowanie wzrokiem wykonywanych czynności), terapia funkcji słuchowych oraz techniki budowania systemu językowego w umyśle dziecka z zaburzonym rozwojem.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
3. Problemy artykulacyjne dzieci w wieku przedszkolnym – charakterystyka najczęściej pojawiających się zaburzeń artykulacji

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów. Celem warsztatu jest zaprezentowanie najczęściej występujących zaburzeń artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym. Omówione będą przyczyny oraz objawy nieprawidłowej wymowy, a także sposób postępowania diagnostycznego. Zaprezentowany będzie również paradygmat postępowania terapeutycznego.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
Godz. 12.00–12.30 – Przerwa
BLOK II – godz. 12.30–14.30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
4. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
5. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
6. Kształtowanie zachowań społecznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Brak wolnych miejsc.

Informacje o szkoleniu
Warsztat praktyczny skierowany do logopedów, terapeutów, nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz wszystkich innych osób zajmujących się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju. Głównym celem szkolenia jest zaakcentowanie faktu, że terapia zachowań społecznych przygotowuje dziecko do realizacji przyszłych zadań edukacyjnych oraz dzieje się podczas całego procesu terapeutycznego – niemożliwe jest ćwiczenie wyizolowanych społecznych zachowań. Słuchacze zapoznają się z zachowaniami, które powinny być uczone w ramach umiejętności społecznych, wyznaczaniem celów oraz z tworzeniem schematu terapii.
Prowadzenie: mgr Małgorzata Kuśnierz
mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej® oraz Manualnego Torowania Głosek®. Kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z zespołem Downa, autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją. Aktualnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
Zapisy:
Zapisy zakończone! Dziękujemy za zgłoszenia!

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 80 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
  1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
  UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  2) przelew zwykły
  nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • Podczas imprezy otwarte będzie stoisko Wydawnictwa WiR z pełną ofertą wydawniczą i możliwością zakupienia wybranych pozycji.
 • Regulamin szkoleń

Organizatorzy:

 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
 • Polski Związek Logopedów Oddział Świętokrzyski
 • Wydawnictwo WiR