AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „IV Spotkania z Edukacją w Warszawie” – 16.03.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 16 marca 2019 r. w ramach „IV Spotkań z Edukacją w Warszawie”.

IV Spotkania z Edukacją w Warszawie

16 marca 2019 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
al. Stanów Zjednoczonych 27,
03-947 Warszawa

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. Jak pomóc dziecku z zespołem Aspergera?
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztat praktyczny skierowany do terapeutów, logopedów, nauczycieli, pedagogów, rodziców.Jego celem jest omówienie terapii w zakresie umiejętności budowania dialogu, nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych u dzieci z zespołem Aspergera (do 7 roku życia). Podane zostaną również sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, z różnymi formami manipulacji.
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Dzieci od chwili poczęcia poddawane są odmiennym stymulacjom środowiska, niż to miało miejsce dwadzieścia lat temu. Odmienne wzorce wychowawcze, jak i rodzaj doświadczeń poznawczych, wyznaczają nowy kierunek analizy rozwoju malucha. Monitorowanie rozwoju dziecka w czasie, sprzyja zdrowemu rozwojowi i rozpoznawaniu ewentualnych nieprawidłowości. Profilaktyczne działania pomagają rodzicom przewidywać następny etap rozwoju i odpowiednio stymulować typowe dla niego zachowania. Nieosiągnięcie danego „kamienia milowego” w określonym obszarze i czasie zwykle wskazuje na opóźnienie i wymaga podjęcia działań terapeutycznych. Wczesne zaobserwowanie nieprawidłowości pozwala – przy intensywnej terapii oraz pracy w domu – wyrównać kłopoty rozwojowe oraz zapobiec utrwaleniu się nieprawidłowych wzorów rozwojowych. Uczestnicy w trakcie warsztatu zapoznają się z wiedzą na temat najistotniejszych umiejętności dziecka we wczesnym okresie rozwoju. Zapoznają się z ćwiczeniami uwzględniającymi linearny ciąg rozwojowy, podstawową zasadę stymulacji i terapii, w której utrwalane są już osiągnięte przez dziecko umiejętności oraz zapoznają się z ćwiczeniami rozwijającymi te sprawności, które są oczekiwane rozwojowo.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.
3. Praktyczna nauka języka dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Szkolenie przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzącej w terapii języka. Jest to zapowiedź serii szkoleń dla logopedów, nauczycieli szkół i przedszkoli specjalnych, a także rodziców dzieci, które nie mówią lub nie rozumieją języka, zrealizowanych wspólnie z Dagmara Śmiałkowską z Fundacji „Mówi się”. Po krótkim teoretycznym wstępie, materiały filmowe pokażą, jak poprzez pytania budować system językowy dziecka.
Prowadzenie: mgr Iwona Wójtowicz
mgr Iwona Wójtowicz mgr Iwona Wójtowicz – nauczyciel nauczania początkowego, logopeda, terapeuta języka. Współzałożycielka Fundacji „Mówi się” w Warszawie, zajmującej się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, porażeniem mózgowym, alalią, afazją oraz innymi dysfunkcjami komunikacyjnymi. Współprowadząca Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Mówi się” dla dzieci autystycznych, z Zespołem Downa i Zespołem Aspergera.
4. „Świat rysowanych liter i wyrazów” – praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność pisania
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Od kreski do litery, od litery do ilustracji. Praktyczne ćwiczenia zachęcające do nowego spojrzenia na umiejętność pisania liter i wyrazów. Celem warsztatów jest pokazanie nauczycielom i rodzicom ćwiczeń wspomagających naukę pisania w edukacji wczesnoszkolnej lub rozwijających już nabyte umiejętności pisania u dzieci. Przedstawiane na warsztatach ćwiczenia mają zachęcić uczestników do rozwijania własnych umiejętności rysunkowych, a następnie przekazywania ich swoim podopiecznym.
Prowadzenie: Łukasz Zabdyr
Łukasz Zabdyr – Od 25 lat zajmuje się zawodowo grafiką, ilustracją książkową i komiksem. Od 15 lat prowadzi spotkania autorskie i warsztaty plastyczne w bibliotekach i szkołach podstawowych. Odpowiedzialny m.in. za stronę graficzną serii logopedycznej „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Diagnoza dwujęzycznego dziecka z zaburzonym rozwojem
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Program szkolenia: 1. Normatywny rozwój mowy dziecka dwujęzycznego (model rozwojowy). 2. Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego (badanie rozwoju mowy i kształtowania się języków) 3. Rozwój zaburzony i dwujęzyczność (na przykładzie alalii, dysleksji oraz autyzmu)
Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
dr Marzena Błasiak-Tytuła – Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji terapeutycznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.
6. Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Dziecko autystyczne, które zostało poddane wczesnej stymulacji rozwoju zyskuje szansę znacząco lepszego funkcjonowania poznawczego i językowego, niż rówieśnicy późno zdiagnozowani. Mechanizm terapii neurobiologicznej opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu, czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku doświadczeń. Doświadczenia jakich musimy dostarczać dzieciom autystycznym muszą być polisensoryczne. Trzeba organizować sekwencję znaczących aktywności. Każdej zaś aktywności powinno towarzyszyć słowo. Współczesna wiedza neurobiologiczna pozwala więc konstruować skuteczne, całościowe oddziaływania stymulacyjne. Uczestnicy w trakcie warsztatu zapoznają się z podstawowymi zasadami terapii oraz ćwiczeniami przygotowującymi dziecko autystyczne do rozwijania swojego potencjału.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Bala
mgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.
7. Dzieci w sieci – jak przeprowadzić lekcję z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla klas 1-3
Informacje o szkoleniu
Podstawowym celem warsztatów jest uwrażliwieni samych uczestników zajęć na kwestie dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Podkreślenie odpowiedzialności za przekazywanie tej wiedzy najmłodszym użytkownikom oraz zwiększanie świadomości rodziców w kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo rodziny w przestrzeni wirtualnej. Prowadzący, przybliży powyższe kwestie w oparciu o autorski program dla dzieci klas 1-3 i ich rodziców. Pokaże, jak przeprowadzić przykładową lekcję z zakresu bezpieczeństwa w sieci.
Prowadzenie: Łukasz Zabdyr
Łukasz Zabdyr – Od 25 lat zajmuje się zawodowo grafiką, ilustracją książkową i komiksem. Od 15 lat prowadzi spotkania autorskie i warsztaty plastyczne w bibliotekach i szkołach podstawowych. Odpowiedzialny m.in. za stronę graficzną serii logopedycznej „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.
8. Dziecko w świecie emocji, społecznych relacji i trudnych sytuacji
 Brak wolnych miejsc 
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty skierowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników placówek opiekuńczo-edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych. Prowadzący zaprezentują sposoby wykorzystania rymowanych tekstów edukacyjnych, jako środka dydaktycznego służącego do wywołania zainteresowania i skupienia uwagi dzieci i jednocześnie do: – inicjowania rozmów indywidualnych i grupowych na temat emocji, relacji społecznych i trudnych sytuacji życiowych, z którymi może zetknąć się dziecko; – rozwijania empatii i umiejętności przyjmowania i rozumienia punktu widzenia drugiej osoby; – wzbogacania słownictwa, doskonalenia umiejętności narracyjnych, rozwoju wyobraźni i ogólnych kompetencji językowych. Uczestnicy będą też mieli możliwość praktycznego zapoznania się z autorskimi publikacjami prowadzących służącymi do tego celu oraz sprawdzenia ich możliwości dydaktycznych podczas zajęć warsztatowych.
<strong>Prowadzenie:</strong> Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne. Elżbieta i Witold Szwajkowscy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem. Więcej informacji o autorach i ich pracach: www.ewszwajkowscy.pl Facebook: @Elzbieta.Witold.Szwajkowscy @wierszyki.e.w.szwajkowscy

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone. Dziękujemy za zgłoszenia.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
 • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
 • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
 • 2) przelew zwykły
  nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje 10% taniej. Płatność możliwa gotówką i kartą.
 • Regulamin warsztatów

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Wydawnictwo WiR