Spotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów – „II Spotkania z Edukacją w Siemianowicach Śląskich” – 13.05.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 13 maja 2017 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Siemianowicach Śląskich”.

II Spotkania z Edukacją w Siemianowicach Śląskich
13 maja 2017 r. (sobota)
Miejsce:

Budynek Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych
ul. Mikołaja 3, 41-106 Siemianowice Śląskie

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.40 Rejestracja uczestników
9.40 – 9.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).
W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10.00 – 12.00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: mgr Marta Kuchnik
mgr Marta Kuchnik – mgr filologii polskiej, logopeda. Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii. Autorka książek wspomagających naukę czytania i pisania. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne pracy z dziećmi z dyslalią obwodową oraz z dziećmi dyslektycznymi i z grupy zagrożenia dysleksją.
2.  Zabawy z grafiką – techniki odbijane wykorzystywane do pracy z dziećmi w różnym wieku
Informacje o szkoleniu
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy graficzne, takie jak: druk strukturalny, monotypia, druk wklęsły i wypukły, stemplowanie, kalkograf, dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych.
Grafika tradycyjna jest dziedziną plastyki często pomijaną w pracy z dziećmi ze względu na trudności techniczne. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z technikami graficznymi dostosowanymi do możliwości dzieci i młodzieży. Wszelkie działania plastyczne bowiem mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Techniki graficzne operują różnorodnymi środkami wyrazu przez co wymagają praktycznego działania i podejmowania decyzji, aktywizując i pobudzając ciekawość.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
3. Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Plan szkolenia:
1. Opóźniony rozwój mowy – definicja, charakterystyka zjawiska, diagnoza, diagnoza różnicowa.
2. Opóźniony rozwój mowy a rozwojowa afazja dziecięca i SLI.
3. Terapia dziecka z ORM.
4. Metoda videomodelowania w ORM.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
dr Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
4. Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych oraz gimnastyka oddechowa jako elementy terapii mowy i połykania u dzieci
Informacje o szkoleniu
Zamysłem warsztatów jest zwrócenie uwagi na obecność różnych dysfunkcji w zakresie układu stomatognatycznego, które wpływają na jakość połykania oraz pracę narządów artykulacyjnych. Zapoznanie z proponowanymi metodami pracy pozwoli na poszerzenie warsztatu pracy z dziećmi, nawet tymi, które nie zawsze chcą lub mogą współpracować z terapeutą.
1. Krótkie zapoznanie z rozwojem układu stomatognatycznego u dzieci oraz problemy, jakie można zaobserwować w tym obszarze.
2. Krótkie omówienie połykania u dzieci.
3. Aspekty fonacji i artykulacji.
4. Zapoznanie z elementami metody PNF, Masgutowej, LaxVox.
5. Sposoby karmienia ułatwiające przyjmowanie posiłków.
6. Preparaty wspomagające karmienie dzieci z zaburzeniami połykania (wady i zalety).

Prowadzenie: mgr Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.
Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa
BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia diagnostycznego i terapeutycznego prowadzącej obejmuje omówienie norm rozwoju językowego dzieci w wieku przedszkolnym oraz objawy ryzyka dysleksji, które każdy nauczyciel, pedagog i logopeda może rozpoznać u dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Istotną częścią warsztatu jest omówienie schematu pracy z dzieckiem zagrożonym trudnościami w nauce czytania i pisania.
Prowadzenie: mgr Marta Kuchnik
mgr Marta Kuchnik – mgr filologii polskiej, logopeda. Ukończyła studia podyplomowe z neurologopedii. Autorka książek wspomagających naukę czytania i pisania. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne pracy z dziećmi z dyslalią obwodową oraz z dziećmi dyslektycznymi i z grupy zagrożenia dysleksją.
6.  Co ciekawego można zrobić z papieru, tektury, bibuły…
Informacje o szkoleniu
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają proste techniki i zabawy plastyczne dostosowane do pracy z dziećmi w różnym wieku i możliwości wykonania ich w warunkach przedszkolnych, szkolnych, warsztatowych. Wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.

Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
7. Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
 • Plan szkolenia:
  1. Afazja dziecięca – problemy terminologiczne, definicje, podział.
  2. Afazja dziecięca a SLI.
  3. Afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy.
  4. Charakterystyczne zjawiska językowe.
  5. Współistniejące z afazją dziecięcą problemy neurorozwojowe.
  6. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku przedszkolnym.
  7. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku szkolnym.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
 8. Praca logopedy z pacjentem dorosłym – specyfika zaburzeń językowych, aspekty diagnozy i terapii
Informacje o szkoleniu

Zaburzenia komunikowania się u osób dorosłych mają zwykle podłoże naczyniowe, neurozwyrodnienowe i/lub pourazowe, są także uwarunkowane wiekiem pacjenta, rozległością i lokalizacją uszkodzenia. Odpowiednio dobrane metody diagnozy tych zaburzeń w znacznym stopniu warunkują wdrożenie terapii. Od logopedy (neurologopedy), który pracuje z osobami dorosłymi oczekuje się wiedzy z zakresu neuroanatomii i neuropsychologii, istotne znaczenie ma także współpraca logopedy (neurologopedy) z psychologiem w zakresie budowania diagnozy i terapii. Proponowany warsztat ma na celu:

 1. wskazanie głównych problemów jakie napotyka się w pracy z dorosłymi pacjentami,
 2. zapoznanie z metodami badania funkcji językowych u pacjentów dorosłych,
 3. zapoznanie z narzędziami do przesiewowej oceny funkcji poznawczych,
 4. zwrócenie uwagi na specyfikę uszkodzeń prawej i lewej półkuli mózgu,
 5. zapoznanie z metodami pracy z pacjentami dorosłymi.
Prowadzenie: Tatiana Lewicka
Tatiana Lewicka – mgr  pedagogiki,  specjalista  neurologopeda.  Od  wielu  lat  zajmuje  się problematyką  schorzeń  ośrodkowego  i  obwodowego  układu  nerwowego  oraz konsekwencjami  ich  uszkodzenia.  Jest  autorką publikacji  i  wielu  szkoleń  z  tego  zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest  z  Uniwersyteckim Centrum Medycznym im. prof. K.Gibińskiego SUM w Katowicach (Katedra i Klinika Neurologii i Neurorehabilitacji).  Wykłada na  Podyplomowych  Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

Tatiana Lewicka jest autorką pomocy do terapii mowy i funkcji poznawczych „Wiem, jak to zrobić”.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do środy 10 maja 2017. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.
Organizatorzy:
 • Wydawnictwo WiR
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

 Patronat honorowy:

Patronat medialny: