NowościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „III Spotkania z Edukacją w Kaliszu” – 7.10.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 7 października 2017 r. w ramach „III Spotkań z Edukacją w Kaliszu”.

III Spotkania z Edukacją w Kaliszu

7 października 2017 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 9.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk
2. Komunikacja z dzieckiem z Zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć Uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, “wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Przebieg zajęć opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowskadr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi z CZR chcących zgłębić wiedzę na temat wspomagania ruchowego. Dzieci z CZR z założenia nie posiadają problemów związanych z ruchem. Jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej: liczne wady postawy, nieprawidłowe funkcjonowanie poszczególnych partii mięśni ciała, nieprawidłowe wzorce ruchowe, zaburzenia Integracji Sensorycznej.
Program:
1. Rozwój ruchowy dziecka.
2. Dlaczego czworakowanie jest ważne dla rozwoju dziecka?
3. Typy zachowań ruchowych dzieci z autyzmem.
4. Ćwiczenia na mięsnie posturalne ciała.
5. Ćwiczenia oddechowe – rozluźnianie powięziowe dzieci.
6. Dlaczego ruch ma być terapią dziecka z autyzmem?
7. Przykłady zabaw ruchowych.
8. Ćwiczenia na propriocepcję.
9. Pokaz filmów i zdjęć.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
4. Edukacja włączająca w praktyce – dziecko z orzeczeniem w szkole masowe
Informacje o szkoleniu
Edukacja włączająca staje się koniecznością. Systematycznie rośnie liczba dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju w tym dzieci niepełnosprawnych. Nie przybywa miejsc w szkołach specjalnych, a szkoły i klasy specjalistyczne są wciąż dość mglistą przyszłością. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego trafiają do szkół masowych i powinny tam otrzymać specjalistyczną pomoc, rehabilitację i dostosowaną edukację. Czasami niewiele trzeba zmienić, żeby z powodzeniem wspierać dziecko i jego rodzinę w miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania dziecka w odległym ośrodku. Podczas warsztatu omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację edukacji włączającej, zwłaszcza wobec „trudnych” dzieci.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztaty to praktyczne wskazówki, w jaki sposób zaplanować pierwsze kroki w terapii dziecka z autyzmem. Od czego zacząć, jakie wyznaczyć pierwsze cele terapeutyczne, jakie przygotować pomoce, w jaki sposób dobierać odpowiednie ćwiczenia do aktualnego poziomu poznawczego dziecka, a także jak je modyfikować w miarę postępów w terapii.
– Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju – podstawy neurobiologiczne.
– Kompleksowe zaplanowanie terapii – podejście rozwojowe: ćwiczenia z zakresu rozumienia, wskazywania, ćwiczenia wzrokowe, słuchowe, stymulacja lewej półkuli mózgu, pamięci, myślenia, rozwoju zabawy, ćwiczenia przygotowujące do kształtowania systemu językowego.
Prowadzenie: mgr Magdalena Buchla
mgr Magdalena Buchla – Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody: werbo-tonalną, metodę krakowską, a także metodę Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej.
6. Komunikacja z rodzicami w sytuacji sporu i konfliktu
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów i dyrektorów placówek opiekuńczo- edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia. Ich zadaniem jest zaprezentowanie możliwych do zastosowania stylów komunikacyjnych w sytuacji sporu i konfliktu z rodzicami. W czasie spotkania Uczestnicy śledzą – na tle ogólnego modelu  efektywnej komunikacji – wskaźniki intencji nadawcy, poznają zasady formułowania komunikatów odpowiadających. Ważną częścią warsztatów są „drogowskazy” do autodiagnozy własnych zasobów komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania stresem w sytuacji konfliktowej.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
7.  Usprawnianie motoryki z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
8. Wczesne symptomy zaburzeń rozwoju u dzieci
Informacje o szkoleniu
Niepełnosprawność nie jest stanem o charakterze stałym – jest wynikiem splotu wielu czynników, które w przypadku danego człowieka doprowadziły do jej powstania. Początkiem niepełnosprawności zazwyczaj bywa uszkodzenie organizmu (o różnorodnym charakterze) lub nawarstwiające się zaburzenia i opóźnienia w rozwoju. Zwłaszcza w tym drugim przypadku niezwykle ważna jest czujność otoczenia w rozpoznawaniu i interpretowaniu faktów z rozwoju dziecka. Rodzice starszych dzieci z zaburzeniami rozwoju często bardzo wcześnie zgłaszali swe wątpliwości specjalistom, nie zawsze znajdując pomoc. Rolą opiekunek w żłobkach i klubach malucha, nauczycielek w przedszkolach jest uważne śledzenie rozwoju dzieci oraz wskazywanie rodzicom ewentualnych odstępstw od normy. Warsztat poświęcony jest rozpoznawaniu nieprawidłowości w rozwoju dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym oraz interpretacji poszczególnych symptomów.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zapisy:

Rekrutacja została zamknięta. Dziękujemy za zgłoszenia.

 

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do środy 4 października br. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy: