NowościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „I Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej” – 25.11.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 25 listopada 2017 r. w ramach „I Spotkań z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej”.

I Spotkania z Edukacją w Skarżysku-Kamiennej

25 listopada 2017 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 9.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu

Metoda sylabowa jest niezbędną techniką, stosowaną w celu stymulacji rozwoju dziecka zdrowego. Jest również jednym z elementów terapii, który ma na celu programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadząca wyjaśni założenia teoretyczne oraz przedstawi rozwiązania praktyczne, które pozwolą nauczycielom oraz terapeutom skutecznie uczyć czytać sylabami. Warsztat będzie syntezą informacji na temat Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na założeniach której opierają się „Moje sylabki”.

Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
2. Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia
Plan szkolenia:
1. Opóźniony rozwój mowy – definicja, charakterystyka zjawiska, diagnoza, diagnoza różnicowa.
2. Opóźniony rozwój mowy a rozwojowa afazja dziecięca i SLI.
3. Terapia dziecka z ORM.
4. Metoda videomodelowania w ORM.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
dr Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
3. Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi z CZR chcących zgłębić wiedzę na temat wspomagania ruchowego. Dzieci z CZR z założenia nie posiadają problemów związanych z ruchem. Jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej: liczne wady postawy, nieprawidłowe funkcjonowanie poszczególnych partii mięśni ciała, nieprawidłowe wzorce ruchowe, zaburzenia Integracji Sensorycznej.
Program:
1. Rozwój ruchowy dziecka.
2. Dlaczego czworakowanie jest ważne dla rozwoju dziecka?
3. Typy zachowań ruchowych dzieci z autyzmem.
4. Ćwiczenia na mięsnie posturalne ciała.
5. Ćwiczenia oddechowe – rozluźnianie powięziowe dzieci.
6. Dlaczego ruch ma być terapią dziecka z autyzmem?
7. Przykłady zabaw ruchowych.
8. Ćwiczenia na propriocepcję.
9. Pokaz filmów i zdjęć.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
4. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
5. O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
Informacje o szkoleniu
Warsztat skierowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji ( szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
6. Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia
Informacje o szkoleniu
 • Plan szkolenia:
  1. Afazja dziecięca – problemy terminologiczne, definicje, podział.
  2. Afazja dziecięca a SLI.
  3. Afazja dziecięca a opóźniony rozwój mowy.
  4. Charakterystyczne zjawiska językowe.
  5. Współistniejące z afazją dziecięcą problemy neurorozwojowe.
  6. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku przedszkolnym.
  7. Terapia dziecka z niedokształceniem mowy w wieku szkolnym.
Prowadzenie: dr Anna Żywot
Anna Żywot – dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z głębokimi zaburzeniami mowy i języka. Jest autorką i współautorką pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam” oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jej zainteresowania zawodowe dotyczą szczególne specyfiki funkcjonowania językowego dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz z SLI.
7. Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, pracujących z dziećmi z zaburzeniami motoryki małej, grafomotoryki, opóźnieniem psychomotorycznym czy problemami w nauce pisania.
Plan szkolenia:
1. Budowa kończyny górnej.
2. Rozwój motoryki małej dziecka (0-5)
3. Rozwój motoryki małej a mowa.
4. Sposoby trzymania kredki i rodzaje chwytów.
5. Wybór dominującej ręki.
6. Nadwrażliwość dotykowa.
7. Zajęcia w grupie przedszkolnej.
8. Przykłady ćwiczeń.
9. Masaż kończyny górnej.
10. Pokaz filmów i zdjęć.
11. Prezentacja pomocy terapeutycznych.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
8. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy zapoznają się z wczesnymi symptomami, które powinny być sygnałem alarmującym, skłaniającym do podjęcia terapii. Zaznajomią się również z szeregiem ćwiczeń językowych oraz ogólnorozwojowych, które mają na celu zmniejszenie lub eliminowanie negatywnych skutków uszkodzeń strukturalnych. Prowadząca, na podstawie materiałów oraz nagrań z terapii, realizowanej zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, pokaże w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne.

Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej,
 • Polski Związek Logopedów – Oddział Świętokrzyski
 • Wydawnictwo WiR