Webinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „VI Jesienny Dzień Edukacji w Pcimiu” – 9.12.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 9 grudnia 2017 r. w ramach „VI Jesiennego Dnia Edukacji w Pcimiu”.

VI Jesienny Dzień Edukacji w Pcimiu

9 grudnia 2017 r. (sobota)

Miejsce:

Oddział Gimnazjalny Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
32-432 Pcim 599

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>

Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytać, oraz prezentacji założeń, na których opiera się metoda Symultaniczno-Sekwencyjna Nauki Czytania® prof. Jagody Cieszyńskiej. Wszystkie ćwiczenia są wyjaśniane na filmach lub praktycznym układaniu zadań przez uczestników.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

2. Grupowe zajęcia ruchowe rozwijające mowę
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi w grupach. Rola zabawy w nauczaniu i terapii jest oczywista, a każdy prowadzący zajęcia chce zrealizować założone przez siebie cele edukacyjne w możliwie ciekawy sposób. Przedstawione zostaną przykłady zabaw, które stymulująco wpływają na rozwój mowy dzieci. Zastanowimy się wspólnie jak wyzyskać znane zabawy do tego, aby kreatywnie rozwijały one umiejętności komunikacyjne dzieci. Ćwiczenia będą ukierunkowane na połączenie ruchu, mowy i naturalnej ciekawości dziecka. Warto założyć wygodny strój.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Małgorzata Śliwa
mgr Małgorzata Śliwa – polonista, logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi. Organizatorka wakacyjnych  turnusów językowych dla  rodzin z dziećmi dwujęzycznymi.
3. Programowanie języka u osób dorosłych z afazją

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie „Programowanie języka u osób z afazją” zostało odwołane. Pozostałe szkolenia odbywają się bez zmian.

<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Program warsztatów:
1.    Rola funkcji prawej i lewej półkuli w procesie komunikacji.
2.    Techniki odbudowy lewopółkulowych funkcji językowych z wykorzystaniem zachowanych zdolności prawej półkuli.
3.    Programowanie podsystemu fonetyczno-fonologicznego.
4.    Programowanie podsystemu semantycznego.
5.    Programowanie podsystemu syntaktycznego.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu programowania języka w terapii osób dorosłych z afazją. Świadomość zasad doboru elementów językowych najistotniejsza jest w przypadku głębokich zaburzeń afatycznych, gdzie jedyną drogą do samodzielnego komunikowania się pozostaje najczęściej wykorzystanie funkcji zachowanych tj. prawopółkulowych. Uruchomienie przetwarzania lewopółkulowego odbywać się powinno w obszarze wszystkich podsystemów języka, by pacjent dotknięty trudnościami komunikacyjnymi jak najszybciej odczuł proces restytucji mowy. Odbudowa systemu językowego związana jest z diagnozą 1. rozumienia, 2. powtarzania i 3. nazywania na każdym poziomie organizacji językowej.
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zasady programowania języka u osób dorosłych z afazją oraz opracowane techniki terapeutyczne konieczne do odbudowy wszystkich jego podsystemów.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Anna Siudak
dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców. 
4. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Uczestnicy zapoznają się z wczesnymi symptomami, które powinny być sygnałem alarmującym, skłaniającym do podjęcia terapii. Zaznajomią się również z szeregiem ćwiczeń językowych oraz ogólnorozwojowych, które mają na celu zmniejszenie lub eliminowanie negatywnych skutków uszkodzeń strukturalnych. Prowadząca, na podstawie materiałów oraz nagrań z terapii, realizowanej zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, pokaże w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
5. “Świat rysowanych liter i wyrazów” – praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Od kreski do litery, od litery do ilustracji. Praktyczne ćwiczenia zachęcające do nowego spojrzenia na umiejętność pisania liter i wyrazów. Celem warsztatów jest pokazanie nauczycielom i rodzicom ćwiczeń wspomagających naukę pisania w edukacji wczesnoszkolnej lub rozwijających już nabyte umiejętności pisania u dzieci.
Przedstawiane na warsztatach ćwiczenia mają zachęcić uczestników do rozwijania własnych umiejętności rysunkowych, a następnie przekazywania ich swoim podopiecznym.
<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Łukasz Zabdyr
mgr Łukasz Zabdyr – Od 25 lat zajmuje się zawodowo grafiką, ilustracją książkową i komiksem. Od 15 lat prowadzi spotkania autorskie i warsztaty plastyczne w bibliotekach i szkołach podstawowych. Odpowiedzialny m.in. za stronę graficzną serii logopedycznej „Kocham czytać” prof. Jagody Cieszyńskiej.
 Godz. 12.00 – 12.45 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:45 – 14:45

 

6. Artykulacyjno-dykcyjne zabawy w grupie
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi w grupach. Błędna wymowa utrudnia nawiązywanie kontaktów, pogarsza samopoczucie w grupie, czasem jest przyczyną niepowodzeń – dotyczy to nie tylko dzieci. Osoby „sprawnie i ładnie” mówiące postrzegane są lepiej niż te z trudnościami komunikacyjnym.
Przykładowe zabawy będą obejmować m.in:

– ćwiczenia ortofoniczne, łączące elementy ćwiczeń: oddechowych, fonacyjnych, usprawniających motorykę aparatu artykulacyjnego, logorytmicznych, słuchu fonemowego i dykcyjnych;
– podnoszenie świadomości z zakresu kultury żywego słowa;
– zabawy stymulujące sprawność językową;
– ćwiczenia z zakresu emisji i higieny głosu.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Małgorzata Śliwa
mgr Małgorzata Śliwa – polonista, logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi. Organizatorka wakacyjnych  turnusów językowych dla  rodzin z dziećmi dwujęzycznymi.
7. Praca z dzieckiem dwujęzycznym w przedszkolu i szkole
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Zajęcia skierowane są do nauczycieli, logopedów i terapeutów pracujących z dzieckiem dwujęzycznym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wspierać rozwój języka polskiego jako drugiego, przedstawiona wiedza pomoże w ocenie poziomu znajomości języka polskiego oraz w wyborze technik pracy z dziećmi, a także w nawiązaniu dobrych relacji z rodzinami, wychowującymi swoje dzieci w dwujęzyczności i dwukulturowości. Zajęcia omówią sytuację szkolną, językową, społeczną i emocjonalną dzieci z rodzin wielokulturowych.
<strong>Prowadzenie:</strong> dr Elżbieta Ławczys
dr Elżbieta Ławczys – specjalista z dziedziny dwujęzyczności, logopeda, językoznawca. Autorka pomocy edukacyjnych do wpierania rozwoju językowego i nauki czytania (współautorka serii pt. Moje Sylabki; Moje Układanki oraz Krzyżówek i Zdań Sylabowych, Kategoryzacji, Szeregów i sekwencji, Analizy i Syntezy Wzrokowej, Myślenia przyczynowo-skutkowego). Mama dzieci dwujęzycznych. Autorka bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com

8. Zabawy z grafiką i nie tylko – łączenie różnych technik plastycznych
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Grafika tradycyjna jest dziedziną plastyki często pomijaną w pracy z dziećmi ze względu na trudności techniczne. Uczestnicy warsztatów zmierzą się z technikami graficznymi dostosowanymi do możliwości dzieci i młodzieży. Wszelkie działania plastyczne bowiem mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań. Techniki graficzne operują różnorodnymi środkami wyrazu przez co wymagają praktycznego działania i podejmowania decyzji, aktywizując i pobudzając ciekawość.

<strong>Prowadzenie:</strong> mgr Monika Kraszewska
Monika Kraszewska jest doświadczonym nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
9. Diagnoza i terapia zaburzeń wymowy u dzieci szkolnych
<strong>Informacje o szkoleniu</strong>
Program warsztatów:
1. Opóźniony rozwój mowy a wada wymowy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
2. Dyslalia u dzieci w wieku szkolnym
3. Typy zaburzeń wymowy u dzieci w wieku szkolnym
4. Diagnoza i terapia funkcji motorycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
5. Diagnoza i terapia funkcji słuchowych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
6. Ćwiczenia artykulacyjne dla dzieci w kl. 0-3.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu problemów artykulacyjnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podczas spotkania zostaną omówione trudności, które dotyczą dzieci w omawianej grupie wiekowej. Dodatkowo zaprezentowane zostaną techniki pracy nad sprawnością motoryczną i percepcją słuchową, które stanowią podstawę dla wywołania prawidłowych głosek oraz korygowania głosek zdeformowanych.

<strong>Prowadzenie:</strong> dr Anna Siudak
dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców. 

 

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do dn. 5 grudnia br. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu,
 • Gabinet Logopedyczny Entliczek-Pentliczek,
 • Wydawnictwo WiR