Aktualności

V Forum Autyzmu: Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na Konferencję Naukowo – Szkoleniową V Forum Autyzmu: „Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, która odbędzie się 24.09.2016 r. w Poznaniu.

Termin: 24 września 2016 roku
Miejsce: Collegium da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10
Koszt: 120 zł.

Informacje o zapisy na stronie Fundacji „Nowa Nadzieja” »

Dla rodziców podopiecznych Fundacji wstęp bezpłatny – konieczna rejestracja.

Plan konferencji:
8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Uroczyste otwarcie konferencji – Pani Marzena Wodzińska, Członek zarządu Województwa Wielkopolskiego,
9.15-9.45 Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju doniesienia z pola walki – dr Justyna Leszka, Fundacja „Nowa Nadzieja”,
9.45-10.30 Badanie funkcji poznawczych u dzieci ze spektrum autyzmu. Zastosowanie testów psychologicznych – prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska, UP Kraków,
10.30-11.15 Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami spektrum autyzmu – pomiędzydyrektywnym, personalistycznym a eklektycznym podejściem – prof. zw dr hab. Jacek Błeszyński, UMK Toruń,
12.00-12.30 Czy zespół Aspergera może współwystępować z innymi zaburzeniami rozwoju? – dr hab. Marta Korendo, UP Kraków,
12.30-13.00 Reguły komunikacji włączającej z dziećmi w spektrum zaburzeń całościowych w szkole – dr Wanda Baranowska, WSBiNZ Łódź,
13.00-13.30 Dziecko z zaburzeniami w rozwoju w placówce ogólnodostępnej – prawo oświatowe i praktyka – Agnieszka Niedźwiedzka, Stowarzyszenie NIE–GRZECZNE DZIECI,
13.30-14.00 Nie taki autyzm straszny… Edukacja włączająca w praktyce – Marcelina Żółtowska, Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY Poznań,
15.00-17.00 Warsztaty (czas trwania warsztatów 90 – 120 minut)
1. Od jelit… do mózgu – znaczenie zaburzeń mikroflory jelitowej i diety eliminacyjnej u osób ze spektrum autyzmu – Zuzanna Baraniak, Anna Bartnicka, Instytut Mikroekologii w Poznaniu
2. Pułapki szkolnych „glosariuszy” w komunikacji z dziećmi z Zespołem Aspergera – dr Wanda Baranowska WSBiNZ Łódź
3. Wspieranie rozwoju ruchowego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – Bogna Mikołajczak
4. Teksty melodyczne z AAC-piktogramy- uniwersalne narzędzie wspierania edukacji i programowania języka dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się – Maria Podeszewska – Mateńko, Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno – Szkoleniowa Terapii Mowy I Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”, Szczecin
5. Edukacja włączająca z perspektywy rodzica – problemy i rozwiązania praktyczne – Agnieszka Niedźwiedzka, Aleksandra Chowaniak, Piotr Tomankiewicz

Informacje o zapisy na stronie Fundacji „Nowa Nadzieja” »

 

forumautyzmu1