AktualnościLogopedia i terapiaNowościWebinary i szkolenia

Warsztaty: „Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją” – 14.05.2016

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją”, które odbędą się 14 maja 2016 r. w Krakowie. Warsztaty poprowadzi logopeda – dr Anna Siudak.

Program warsztatów:
1. Terapia słuchowa pacjentów z zaburzeniami czuciowymi.
2. Techniki wizualizacyjne jako terapia zaburzeń selekcji.
3. Istota terapii funkcji wzrokowych u osób z afazją.
4. O trudnej reedukacji nauki czytania.
5. Wykorzystanie zachowanych funkcji poznawczych do stymulacji lewej półkuli.
6. Stymulacja funkcji motorycznych u pacjenta ze spastycznością.
7. Ćwiczenia operacji myślowych jako podstawa komunikacji u pacjenta z afazją.
8. Rola zachowań społecznych w autoterapii afazji.

Krótki opis:
Wskutek starzenia się społeczeństw oraz przemian cywilizacyjnych coraz częściej wśród populacji osób dorosłych dochodzi do incydentów neurologicznych wywołujących zaburzenia komunikacji językowej, a w szczególności – afazję. Konieczność weryfikowania konwencjonalnych stanowisk terapeutycznych podyktowana jest przede wszystkim rozwojem wiedzy neurobiologicznej dotyczącej psychofizycznych możliwości osób po uszkodzeniach CUN.
Prowadzone od 2008 roku przez dr Annę Siudak badania potwierdzają ścisły związek między występowaniem deterioracji funkcji poznawczych a zaburzeniami mowy w afazji. Konieczna wydaje się zatem zmiana myślenia o podstawie zaburzeń procesu językowego, gdyż głównym problemem pacjenta z afazją nie jest rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Okazuje się zatem, że obok ustalenia stopnia rozpadu systemu językowego, nieodzowna część diagnozy logopedycznej powinna dotyczyć oceny możliwości kognitywnych chorego. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, obok problemów z mową pojawiać się będą specyficzne trudności poznawcze, których niwelowanie konieczne jest dla odbudowy systemu językowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe techniki obserwacji obszarów zaburzonych oraz sposoby ich terapii skorelowane z możliwościami mentalnymi i ruchowymi chorego. Diagnoza funkcji psychofizycznych warunkujących posługiwanie się mową oparta zostanie na zmodyfikowanym i uwzględniającym specyfikę pacjenta dorosłego szkielecie diagnostycznym prof. Jagody Cieszyńskiej.

Prowadząca:

siudakdr Anna Siudak – dr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kierownik Pracowni Logopedycznej MO PTL, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii. Wykładowca w Katedrze Logopedii UP, logopeda w Prywatnej Szkole SALWATOR oraz Centrum Rehabilitacji I Promocji Zdrowia CRMK w Krakowie.Pracuje z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej; w badaniach naukowych koncentruje się na terapii osób dorosłych z afazją.

„Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją”

14 maja 2016 r. (sobota), godz. 14:00-18:00

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20 Zobacz mapkę dojazdu

Dojazd: przystanek „Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Koszt: 200 zł

ZNIŻKI:

Zniżka dla studentów do 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji – koszt udziału 150 zł (prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com)

Zniżka dla członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwo Neurologopedów
– koszt udziału 150 zł (prosimy o przesłanie informacji o prawie do zniżki na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com)

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (200 zł) do 7 dni po zgłoszeniu.

nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać tytuł szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

Zapisy:

Rekrutacja została zakończona.