Konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych” 28.11.2015

28 listopada 2015 r. w Wieliczce koło Krakowa odbędzie się konferencja „Interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych”. Zobacz program konferencji.


Konferencja skierowana jest do neurologopedów, logopedów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz wszystkich osób, które zajmują się szeroko pojętą rehabilitacją osób dorosłych. W ramach konferencji odbędzie się sesja plenarna oraz warsztaty dla uczestników poprowadzone przez specjalistów.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dobrych praktyk związanych z neurorehabilitacją osób dorosłych oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych w poprawę jakości życia pacjentów.

Przejdź na stronę konferencji

Konferencja

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji


I Sesja plenarna

prowadzący: dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala

9.30 – 10.00
Kliniczne następstwa udaru i urazu mózgu oraz możliwości ich leczenia
dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

10.00 – 10.20
Rehabilitacja po udarach i urazach mózgu
dr n. med. Maria Flak

10.20 – 10.50
Rehabilitacja zaburzeń ruchowych w chorobach neurozwyrodnieniowych
dr Elżbieta Mirek

10.50 – 11.10
Przerwa kawowa


II Sesja plenarna

prowadzący: dr Elżbieta Mirek, dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

11.10 – 11.30
Otępienia – obraz kliniczny, leczenie
dr n. med. Joanna Siuda

11.30 – 11.50
Zaburzenia poznawcze w uszkodzeniach OUN

mgr Weronika Żmuda

11.50 – 12.10
Rehabilitacja poznawcza osób dorosłych
dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska

 

Przerwa kawowa 12.10 – 12.30


III Sesja plenarna

prowadzący: dr n. med. Joanna Siuda, mgr Tatiana Lewicka

12.30 – 12.50
Zaburzenia układu stomatognatycznego u osób dorosłych i ich wpływ na funkcję mowy
mgr Małgorzata Stępień-Sala

12.50 – 13.10
Dziwny świat prawej półkuli
mgr Tatiana Lewicka

13.10 – 13.30
Oblicza afazji u osób dorosłych
dr Anna Siudak

13.30  – 13.50
Problemy pielęgnacji i inne aspekty obciążenia opiekunów osób z uszkodzeniami OUN
mgr Elżbieta Rudek-Plebańczyk


Warsztaty:

godz. 15.00-18.00
Ponieważ cała sesja warsztatowa trwa 3 godziny, jedna osoba może wybrać tylko jeden temat warsztatów.

 1. Zastosowanie elementów strategii PNF w terapii logopedycznej osób z uszkodzeniami OUN
  dr n. med. Bartłomiej Czechowicz
 2. Możliwości diagnozowania i terapii zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z uszkodzeniami OUN
  mgr Weronika Żmuda
 3. Postępowanie terapeutyczne z pacjentem z dysfagią neurogenną Brak wolnych miejsc
  mgr Tatiana Lewicka
 4. Zastosowanie metody Kinesio Tapping w rehabilitacji ruchowej i logopedycznej
  mgr Magdalena Bednar
 5. Rehabilitacja zaburzeń chodu u osób dorosłych
  dr Elżbieta Mirek
 6. Diagnoza i terapia układu stomatognatycznego u dorosłych
  mgr Małgorzata Stępień-Sala
 7. Diagnoza i terapia afazji osób starszych
  dr Anna Siudak
 8. Usprawnianie kompetencji komunikacyjnej w afazji. Zajęcia pokazowe z pacjentami
  mgr Mariola Czarnkowska, dr Paulina Wójcik-Topór, mgr Anna Lipa

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub prelegentów.

 

Zapisy oraz program konferencji na stronie www.konferencja.wir-wydawnictwo.com