„Letnie dokształcanie: terapia logopedyczna dzieci”

W ramach pierwszej edycji webinarów o nazwie „Letnie dokształcanie” zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line z zagadnień dotyczących terapii logopedycznej dzieci. Istnieje możliwość wybrania jednego webinaru lub skorzystania z pakietu dwóch szkoleń w promocyjnej cenie!

Prowadzenie:

dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP – profesor w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, glottodydaktyk, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia, które wychowują się za granicą. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Współautorka naszej nowości wydawniczej „Mój język polski. Ćwiczenia z gramatyki dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”.

Webinar 1: Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci zagrożonych dysleksją

Webinar odbył się 6 lipca 2021 r.

Informacje o webinarze

Dysleksja jest zaburzeniem, które daje różnego rodzaju trudności. Do najczęściej występujących problemów zaliczamy deficyty słuchowego przetwarzania mowy.

Podczas webinarium omówione zostaną symptomy trudności w zakresie percepcji słuchowej dzieci zagrożonych dysleksją w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zaproponowane zostaną również sposoby niwelowania tych trudności, czyli ćwiczenia funkcji słuchowych (m.in. dokonywania prawidłowej analizy słuchowej, różnicowania oraz zapamiętywania dźwięków).

Webinarium przeznaczone jest dla logopedów, terapeutów, rodziców oraz nauczycieli przedszkoli i szkół.

Webinar 2: Język w działaniu, czyli jak rozwijać werbalne umiejętności komunikacyjne dzieci z zaburzeniami rozwoju?

Webinar odbył się 13 lipca 2021 r.

Informacje o webinarze

W sytuacji braku rozwoju mowy konieczne stają się systemowe oddziaływania mające na celu stworzenie dziecku szansy na budowanie werbalnej sprawności komunikacyjnej. Celem terapii powinny być wówczas działania receptywne, produktywne oraz interakcyjne. Aktywność dziecka powinna natomiast stanowić integralną część efektywnego wspomagania.

Podczas webinarium omówione zostaną techniki stymulujące aktywność językową dziecka z zaburzonym rozwojem.

Webinarium przeznaczone jest dla logopedów, terapeutów, rodziców oraz nauczycieli przedszkoli.

Informacje dodatkowe:

Koszt: 30 zł (za jeden webinar)

Pakiet dwóch webinarów: 50 zł (w formularzu zapisu należy wybrać wariant: “Pakiet w niższej cenie”).

Uczestnicy webinarów otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie pliku PDF.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do powtórki webinarów w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Liczba miejsc na webinar jest ograniczona. 

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.

W ramach „Letniego dokształcania” zapraszamy również na webinary poświęcone terapii umysłowej osób dorosłych >>