„Letnie dokształcanie: terapia umysłowa osób dorosłych”

W ramach pierwszej edycji webinarów o nazwie „Letnie dokształcanie” zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line z zagadnień dotyczących terapii umysłowej osób dorosłych. Istnieje możliwość wybrania jednego webinaru lub skorzystania z pakietu dwóch szkoleń w promocyjnej cenie!

Prowadzenie:

dr n. hum. Paulina Wójcik-Topórdoktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, logopeda, neurologopeda. Od 2014 roku pracuje jako neurologopeda w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Współpracuje z Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej „Votum” w Krakowie, prowadzi terapie komunikacji – głównie osób dorosłych po różnych incydentach neurologicznych. Współautorka pomocy logopedycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu dydaktyki i procedur postępowania logopedycznego w afazji oraz programowania terapii mowy i języka osób dorosłych. Naukowo zajmuje się nauczaniem obcokrajowców wymowy polskiej, diagnozą zaburzeń mowy i języka, a także programowaniem terapii osób dorosłych po incydentach neurologicznych, terapii osób w śpiączce i zespole zamknięcia. Interesuje się także gerontologopedią.

Webinar 1: Terapia funkcji poznawczych w wieku senioralnym w ujęciu logopedycznym

Webinar odbył się 19 lipca 2021 r.

Informacje o webinarze

Program:

– krótkie omówienie procesów poznawczych,
– wiek senioralny a sprawności poznawcze i językowe,
– propozycje terapii funkcji poznawczych w logopedii u pacjentów senioralnych,
– przykłady ćwiczeń.

Szkolenie skierowane do logopedów, neurologopedów oraz grup zawodowych pracujących z pacjentami w wieku senioralnym.

Webinar 2: Terapia zaburzeń językowych i innych u dorosłych po incydentach neurologicznych

Webinar odbył się 11 sierpnia 2021 r.

Informacje o webinarze

Program:

– profil pacjenta neurologicznego z zaburzeniami komunikacji językowej,
– zaburzenia poznawcze a funkcjonowanie językowe,
– zaburzenia językowe u pacjentów po incydentach neurologicznych,
– terapia komunikacji językowej u pacjenta dorosłego po incydencie neurologicznym.

Informacje dodatkowe:

Koszt: 30 zł (za jeden webinar)

Pakiet dwóch webinarów: 50 zł (w formularzu zapisu należy wybrać wariant: “Pakiet w niższej cenie”).

Uczestnicy webinarów otrzymają certyfikat uczestnictwa w formie pliku PDF.

Ważne!
Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do powtórki webinarów w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Liczba miejsc na webinar jest ograniczona. 

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.

W ramach „Letniego dokształcania” zapraszamy również na webinary poświęcone terapii logopedycznej dzieci >>