Nasze pomoce

Autyzm. Blok terapeutyczny. Grafopercepcja – pomoce dla dzieci ze spektrum autyzmu

„Autyzm. Blok terapeutyczny. Grafopercepcja” to pomoc, która wspiera rozwój manualny dzieci ze spektrum autyzmu. Seria obejmuje trzy zestawy kart pracy.

Praca z kartami dotyczącymi grafopercepcji pozwala dziecku na zdobycie ważnych umiejętności: prawidłowego chwytu ołówka oraz świadomego kreślenia wzorów po kartce. Dzięki temu możliwa jest realizacja trudniejszych zadań edukacyjnych zawartych w kolejnych blokach serii.

Ćwiczenia zawarte w bloku usprawniają:

  • motorykę małą,
  • planowanie ruchu dłoni,
  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • percepcję wzrokową,
  • koncentrację.

Część 1 zawiera najprostsze zadania z grafopercepcji polegające na kreśleniu linii (pionowych, poziomych, ukośnych), a także na łączeniu punktów i zamalowywaniu kształtów.

 

Zobacz w sklepie

 

 

Część 2 zawiera ćwiczenia rysowania figur geometrycznych, kolorowania ich według wzoru. Zadania zostały przygotowane z uwzględnieniem narastającego poziomu trudności.

 

Zobacz w sklepie

 

Część 3 zawiera zadania rysowania po śladzie (obrazki tematyczne – cztery pory roku) oraz przerysowywania wzorów atematycznych.

Zobacz w sklepie

 

Autorką pomocy jest mgr Agnieszka Bala – logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Autorka wielu innych pomocy.