Aktualności

Relacja z konferencji „Neurorehabilitacja osób dorosłych. Współczesne możliwości terapeutyczne” w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji „Neurorehabilitacja osób dorosłych. Współczesne możliwości terapeutyczne”, która odbyła się 25 listopada 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje plenerowe, podczas których prelegenci podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Specjaliści, neurologopedzi, terapeuci, lekarze, fizjoterapeuci i psychologowie mówili przede wszystkim o tym, jak ważna jest zintensyfikowana współpraca pomiędzy przedstawicielami różnych specjalności zaangażowanych w opiekę i terapię pacjentów, oraz zaprezentowali aktualne praktyki związane z neurorehabilitacją osób dorosłych.

Podczas konferencji mogliśmy posłuchać wystąpień takich specjalistów jak:

  •  dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej UJ oraz logopedii UP w Krakowie; neurologopeda w Centrum Origin Karków; glottodydaktyk w Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego UP w Krakowie, 
  • dr Paulina Wójcik-Topór – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystent na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego, logopeda, neurologopeda,
  • mgr Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda, zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Katowicach,
  • dr n. med. Jarosław Szczygieł – specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii w Neurologii Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, od 2022 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
  • mgr Agnieszka Olszewska – doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w dyscyplinie językoznawstwo; pracuje w centrum rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej gdzie prowadzi terapię mowy, zaburzeń połykania i terapię oddechową z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, wypadkach komunikacyjnych i dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi,
  • mgr Marta Marszałek – neurologopeda (MCKP Collegium Medicum UJ), logopeda (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), absolwentka Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wykładowca akademicki (UJ), trener (Wszechnica UJ). Pracuje w Centrum Origin Kraków, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym jako neurologopeda,
  • mgr Bożena Szurlej – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, neurologopeda pracującym z osobami dorosłymi i z dziećmi. Zajmuje się terapią zaburzeń mowy i komunikacji oraz terapią zaburzeń związanych z przyjmowaniem pokarmów będących skutkiem uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele firmy Assistech oraz centrum rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej Origin z Krakowa. Konferencji patronowali: Oddział Małopolski Polskiego Związku Logopedów, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz blog Pobijalzheimera.pl.

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom konferencji za obecność i zaangażowanie. Wszystkim prelegentom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami. Jako organizatorzy konferencji cieszymy się z wysokiej frekwencji oraz mamy nadzieję, że wydarzenie było inspirujące i wzbogaciło Państwa o wiedzę, która przyda się w codziennej pracy.

Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach!

Zobacz filmy o konferencji na naszym YouTubie.