AktualnościEdukacja szkolnaLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

BEZPŁATNY WEBINAR: Jak uczyć gramatyki dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej? – 31.05.2021

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Jak uczyć gramatyki dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej?”, który odbędzie się 31 maja 2021 r., o godzinie 17.00-19.00.

Webinar przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli i szkół specjalnych oraz powszechnych, logopedów, terapeutów oraz rodziców.

Podczas webinaru omówione zostaną najczęstsze trudności w nabywaniu struktury języka przez dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Zaprezentowane zostaną również ćwiczenia mające na celu opanowanie i doskonalenie kompetencji gramatycznej dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Proponowane ćwiczenia z zakresu fleksji, słowotwórstwa oraz składni uwzględniają stymulację funkcji poznawczych, wspierających procesy myślowe i rozwój języka dziecka.

Prowadzenie:

dr hab., prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła – profesor w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, glottodydaktyk, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, dysleksją oraz z zespołami genetycznymi). Prowadzi turnusy terapeutyczne z dziećmi polskiego pochodzenia, które wychowują się za granicą. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii dzieci dwujęzycznych z zaburzonym rozwojem. Współautorka naszej nowości wydawniczej „Mój język polski. Ćwiczenia z gramatyki dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej„.

„Jak uczyć gramatyki dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej?”

31 maja 2021 r. (poniedziałek), on-line, godz. 17.00-19.00

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Ważne!
Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu 31 maja lub obejrzeć go w całości, przygotujemy powtórkę webinaru w formie nagrania. Kilkudniowy dostęp do powtórki otrzymają wszystkie zapisane osoby.

Zaświadczenia:

Dla chętnych imienne zaświadczenie o udziale w webinarze w formie pliku PDF w cenie 20 zł.

Chęć otrzymania zaświadczenia należy zgłaszać w formularzu zapisu lub mailowo w terminie do 14 dni od daty odbycia się webinaru.

Dane do płatności za zaświadczenie będą podane w mailowym potwierdzeniu zgłoszenia.

Liczba miejsc na webinar jest ograniczona. 

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.