AktualnościNowości

Ćwiczenia kompetencji językowych – „Antonimy” i „Rozumienie pytań”

Seria „Ćwiczenia kompetencji językowych” składa się z trzech zeszytów ćwiczeń: „Antonimy – część 1”, „Antonimy – część 2” oraz „Rozumienie pytań”. Zawarte w nich zadania służą kształtowaniu umiejętności komunikacji językowej.

Antonimy – Część 1

okladka_Antonimy_cz1Antonimy – część 1 to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności:

 • posługiwanie się antonimami: wysokie – niskie, puste – pełne, białe – czarne, szerokie – wąskie, brudne -czyste, krótkie – długie, grube – cienkie, grube – chude, tęgie – szczupłe, nowe – stare, stare – młode, suche – mokre;
 • różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków wskazujących: ten, ta, to;
 • formułowanie zdań poprawnych gramatycznie – o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do przymiotników,
 • inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania;
 • stosowanie gestów preinformujących i dzielenie pola uwagi podczas wypowiadania się na temat ilustracji (w przypadku dzieci autystycznych).

Co więcej, ćwiczenia przyczyniają się do poszerzania zakresu słownictwa czynnego.

W zestawie znajduje się 66 kart pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi pary przymiotników, będących swoimi przeciwieństwami. Pod każdą z nich znajduje się pasek zdaniowy, w postaci ramek, które podopieczny kolejno wskazuje w trakcie odpowiadania. Ilość ramek sugeruje jak długa ma być wypowiedź. W przypadku podopiecznych posługujących się pismem, ramki mogą posłużyć do ćwiczeń w pisemnym udzielaniu odpowiedzi.

Zobacz w księgarni »

 

Antonimy – Część 2

okladka_Antonimy_cz2Antonimy – część 2 to materiał dydaktyczny stworzony z myślą o osobach potrafiących czytać (i pisać), który pomaga w rozwijaniu następujących umiejętności:

 • posługiwanie się antonimami: wysokie – niskie, puste – pełne, białe – czarne, szerokie – wąskie, małe – duże, brudne – czyste, krótkie – długie, grube – cienkie, głodne – syte, grube – chude, tęgie – szczupłe, nowe – stare, stare – młode, suche – mokre oraz ciężkie – lekkie, gorące – zimne, twarde – miękkie, powolne – szybkie, słodkie – kwaśne, blisko – daleko, potargane – uczesane, smutne – wesołe, wyłączone – włączone, na dole – na górze, otwarte – zamknięte (złożone – otwarte);
 • różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków wskazujących: ten, ta, to;
 • formułowanie zdań poprawnych gramatycznie – o zachowanym prawidłowej fleksji;
 • stosowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania.

Oprócz tego, zachęca do poszerzania zakresu słownictwa czynnego.

Zestaw zawiera 50 kart pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi pary przymiotników, będących swoimi przeciwieństwami. Pod każdą z nich znajdują się dwa rodzaje ćwiczeń, których celem jest ułożenie zdania poprawnego gramatycznie. Dodatkowa, pusta karta pracy na końcu zestawu, może zostać zagospodarowana przez prowadzącego zajęcia w sposób dowolny, według własnego pomysłu.

Zobacz w księgarni »

 

Rozumienie pytań

okladka_Rozumienie-pytanPrezentowane materiały pomagają w ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwijanie następujących umiejętności:

 • formułowanie zdań poprawnych gramatycznie – o zachowanym prawidłowym szyku i fleksji, szczególnie w odniesieniu do rzeczowników,
 • inicjowanie wypowiedzi na temat oglądanych obrazków, będących etapem wstępnym do opanowania umiejętności samodzielnego opowiadania;
 • różnicowanie oraz właściwe stosowanie zaimków osobowych (on, ona) i wskazujących (ten, ta);
 • rozumienie pytań dotyczących osób, czynności oraz zaczynających się od: czym? na czym? w czym?;
 • pojmowanie i samodzielne prawidłowe stosowanie partykuł: tak, nie.

Co więcej, zachęcają do poszerzania zakresu słownictwa czynnego.

Zestaw zawiera 44 karty pracy z prostymi ilustracjami prezentującymi czynności oraz etykiety do pocięcia, gdzie na awersie etykiety mieści się symbol, a na rewersie wyraz.

Całość została podzielona na dwie części. W pierwszej znajdują się zestawiania obrazków oraz zdań do nich, które ściśle ze sobą korelują i są właściwym opisem obrazka. Tutaj zadaniem podopiecznego jest udzielenie odpowiedzi na konkretne pytanie. Ramki paska zdaniowego pod obrazkiem, które ćwiczący może kolejno wskazywać w trakcie odpowiadania, sugerują ile słów ma zawierać a tym samym jak długa ma być wypowiedź. W przypadku osób posługujących się pismem, ramki mogą posłużyć do ćwiczeń w pisemnym udzielaniu odpowiedzi. Poniżej przedstawiono zdania do obrazków. W odpowiedziach na pytanie: „Opowiedz, co widzisz na obrazku?” dopuszcza się pewien zakres swobody wypowiedzi.

Zobacz w księgarni »