Aktualności

LOGIŚ I JA: Ćwiczenia logicznego myślenia – Szeregi

„Logiś i ja” to seria ćwiczeń kształtujących umiejętność logicznego myślenia. „Szeregi” to obszerny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność porządkowania szeregów 3-, 4-, 5- i 6-elementowych. 

Szeregi – to obszerny zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność porządkowania szeregów 3-, 4-, 5- i 6-elementowych. W kartach pracy wykorzystano kilka różnych typów zadań polegających na naśladowaniu, kontynuowaniu lub uzupełnianiu szeregu poprzez wskazywanie, układanie/przyklejanie lub rysowanie brakujących elementów.

Ćwiczenie linearnego porządkowania elementów według podanej reguły to jeden ze sposobów na usprawnienie lewej półkuli mózgu, która pełni kluczową rolę w nauce języka, przedmiotów ścisłych oraz reguł społecznych.

Zestaw ćwiczeń szeregowania elementów został podzielony na trzy części. Kryterium podziału jest typ zadania: naśladowanie, kontynuowanie lub uzupełnianie. W obrębie każdej części materiał został ułożony tak, aby poziom trudności wzrastał: karty pracy uporządkowano od 3- do 6-elementowych. W szeregach zastosowano następujące reguły porządkowania:
– od najmniejszego do największego,
– od największego do najmniejszego,
– narastanie koloru (od białego, poprzez szarości, do czarnego),
– narastanie ilości elementów,
– domykanie rysunku.

Autor: Agnieszka Suder
Konsultacja merytoryczna: dr Elżbieta Ławczys, Agnieszka Fabisiak-Majcher

Zobacz w księgarni

Przykładowe strony:

 szeregilogis3  szeregilogis2 szeregilogis4