AktualnościLogopedia i terapiaWebinary i szkolenia

CYKL WEBINARÓW: Logopeda na starcie – co warto wiedzieć o diagnozie i terapii osób dorosłych – styczeń-marzec 2022

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu "Logopeda na starcie - co warto wiedzieć o diagnozie i terapii osób dorosłych". Istnieje możliwość wybrania pojedynczego webinaru lub skorzystania z pakietu w promocyjnej cenie!

Coraz częściej pacjentami logopedów stają się osoby dorosłe, które w przebiegu różnych zdarzeń zdrowotnych mają problem z komunikowaniem się czy prawidłowym przyjmowaniem posiłków. Zaproponowany cykl szkoleń jest dedykowany przede wszystkim osobom, które pracując w zawodzie nie zawsze miały okazję poznać specyfikę problemów osób dorosłych. Prowadząca przybliży problemy tej grupy pacjentów wskazując możliwości pracy z nimi i zachęcając do podjęcia terapii, czasami trudnych przypadków, ale dających dużo satysfakcji z uzyskanych wyników.

Webinar 1: Jak choruje mózg – podstawy anatomii OUN

Webinar odbył się 26 stycznia 2022 r.

Informacje o webinarze

Szkolenie wprowadzające, zapozna uczestników z podstawowymi strukturami OUN związanymi z funkcjami językowymi i mową. Prześledzimy dokładnie funkcje lewej i prawej półkuli mózgu, zwracając szczególną uwagę na ich rolę w komunikowaniu się osoby dorosłej.

Program webinaru:
1. Jak powstaje OUN – krótki opis rozwoju poszczególnych części mózgowia.
2. Podział OUN na płaty – dokładne omówienie roli każdego z nich pod kątem pracy logopedy.
3. Układ piramidowy i pozapiramidowy – kanon neurologii.
4. Obszary podkorowe i ich związek z mową.
5. Prawa półkula i jej rola w pracy logopedy.

Webinar 2: Podstawy badania i terapii nerwów czaszkowych istotnych dla logopedy

Webinar odbył się 3 lutego 2022 r.

Informacje o webinarze

Ocena obwodowego układu nerwowego, czyli nerwów czaszkowych, to podstawa pracy z pacjentem neurologicznym. Wśród dwunastu par nerwów czaszkowych są takie, których nie można pominąć w badaniu logopedycznym u pacjenta neurologicznego. Ich właściwa ocena będzie wpływała na zaplanowanie terapii.

Program webinaru:
1. Co to są nerwy czaszkowe i jakie mają zadania?
2. Ocena nerwów czaszkowych istotnych dla logopedy:
– nerw twarzowy,
– nerw językowo-gardłowy i błędny,
– nerw podjęzykowy.

3. Metody terapii, które można włączyć przy uszkodzeniu nerwów.

Webinar 3: Afazja i dysartria – praktyczne ujęcie aspektów diagnozy i terapii

Webinar odbył się 23 lutego 2022 r.

Informacje o webinarze

Afazja i dysartria to najczęściej występujące problemy pacjentów neurologicznych. W tym module zapoznamy się z procedurą badania pacjenta i sposobem opisu występujących zaburzeń oraz elementami terapii.

Program webinaru:
1. Definicja afazji wg WHO.
2. Typologia afazji wg Łurii – charakterystyczne zaburzenia.
3. Definicja dysartrii.
4. Typologia dysartrii – lokalizacyjna vs. objawowa.
5. Protokół badania pacjenta neurologicznego i propozycja opisu.
6. Elementy terapii

Webinar 4: Zaburzenia połykania w praktyce logopedy – co trzeba wiedzieć o dysfagii

Webinar odbył się 9 marca 2022 r.

Informacje o webinarze

Uszkodzenia obwodowego i OUN niezależnie od ich przyczyny powodują często trudności w odżywianiu się pacjenta. Dysfagia, to bardzo ważny aspekt pracy z pacjentem neurologicznym. Tylko dzięki właściwie poprowadzonej diagnozie i prawidłowo wprowadzonym zaleceniom zmniejszamy ryzyko powikłań.

Program webinaru:
1. Jak przebiega połykanie?
2. Co to jest dysfagia i jakie są jej przyczyny.
3. Dysfagia o nagłym początku i przewlekła – na co zwrócić uwagę?
4. Badanie nieinstrumentalne.
5. Postępowanie i zalecenia dla opiekunów/rodziny.

Webinar 5: Choroby neurozwyrodnieniowe – czy logopeda może pomóc? Praca w zespole interdyscyplinarnym

Webinar odbył się 23 marca 2022 r.

Informacje o webinarze

Terapia pacjenta neurologicznego niesie za sobą wiele wyzwań i często wymaga wsparcia specjalistów z innych dziedzin. Ten moduł poświęcimy współpracy logopedy z psychologiem, zwłaszcza jeżeli do gabinetu trafia osoba z chorobą neurozwyrodnieniową.

Program webinaru:
1. Jak definiujemy otępienie i jakie są objawy wg ICD – 10?
2. Choroba Alzheimera.
3. Choroba Parkinsona.
4. Badanie przesiewowe funkcji poznawczych.
5. Współpraca z psychologiem – ważne element terapii.

Prowadzenie:

mgr Tatiana Lewicka – specjalista neurologopeda, zatrudniona w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Katowicach. Na co dzień pracuje z pacjentami mającymi zaburzenia poznawcze i komunikowania się wskutek uszkodzenia obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurozwyrodnieniowych. Ważne miejsce w swojej pracy poświęca aspektom zaburzeń połykania (diagnozie i terapii dysfagii), konsekwencjom niedożywienia oraz leczeniu żywieniowemu. Wykładowca uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Autorka publikacji oraz wielu szkoleń z zakresu neurologopedii. Autorka i współautorka pomocy dydaktycznych dla osób dorosłych z problemami komunikowania. Współautorka publikacji z zakresu dysfagii (Vademecum dysfagii) oraz poradnika dla osób z tracheostomią. Współprowadząca grupę wsparcia Śląskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, członek POLSPEN.  

Dodatkowe informacje:

Koszt: 100 zł (za jeden webinar)

Koszt obejmuje:
zaświadczenie uczestnictwa w formie elektronicznej (plik PDF),
materiały szkoleniowe (plik PDF),
7-dniowy dostęp do powtórki webinaru w formie nagrania.

Warunkiem uczestnictwa w webinarze jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Wpłaty można dokonać przelewem zwykłym lub poprzez płatności elektroniczne Przelewy24.pl.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia z danymi do wpłaty.

Istnieje możliwość wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania wpłat, a nie kolejność wysyłania zgłoszeń.

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem webinaru.