Aktualności

Czytanie ze zrozumieniem

Seria CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM obejmuje zbiory testów sprawdzających rozumienie czytanego tekstu dla uczniów klas 2-6. Każdy tom zawiera wybór testów o dużym stopniu zróżnicowania, przeznaczonych dla danej grupy wiekowej.

W opracowaniach wykorzystano teksty literackie zarówno z kanonu lektur szkolnych jak i spoza niego. Na ich podstawie uczeń wykonuje szereg zadań, które służą kształceniu i sprawdzaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków. W ćwiczeniach zawarto polecenia z zakresu gramatyki, ortografii i redagowania użytkowych form wypowiedzi.

Testy przeznaczone są do wykorzystania w trakcie lekcji jako sprawdziany, jak również podczas zajęć indywidualnych.

Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. 2 szkoły podstawowej

Ciche czytanie ze zrozumieniem dla kl. 2 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 3 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 3 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 4 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 4 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 5 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 5 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 6 szkoły podstawowej

Czytanie ze zrozumieniem dla kl. 6 szkoły podstawowej