Aktualności

Powtarzam Rozumiem Nazywam

POWTARZAM ROZUMIEM NAZYWAM to seria pomocy przeznaczonych  dla dzieci z zaburzeniami umiejętności posługiwania się mową o różnej etiologii (tzw. opóźniony rozwój mowy, afazja/dysfazja dziecięca, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niedosłuch, niepełnosprawność intelektualna i inne).

POWTARZAM ROZUMIEM NAZYWAM to program terapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Układ materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania języka przez dziecko. Jego zaletą jest prostota budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności.

 

Powtarzam Rozumiem Nazywam – Zestaw 1

Powtarzam Rozumiem Nazywam - Zestaw 1

Powtarzam Rozumiem Nazywam – Zestaw 2

Powtarzam Rozumiem Nazywam - Zestaw 2

Powtarzam Rozumiem Nazywam – Zestaw 3

Powtarzam Rozumiem Nazywam - Zestaw 3