Nowości

AktualnościNowości

„Trudne sytuacje społeczne” – karty i poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców

„Trudne sytuacje społeczne” to pomoc terapeutyczna wspierająca dorosłych w przygotowaniu dzieci do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Praca z kartami stwarza okazję do pogłębionej refleksji nad pożądanymi sposobami rozwiązywania napotykanych trudności oraz uczy przyjmowania perspektywy innych osób.

Read More