NowościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „II Spotkania z Edukacją w Świdwinie” – 21.10.2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 21 października 2017 r. w ramach „II Spotkań z Edukacją w Świdwinie”.

II Spotkania z Edukacją w Świdwinie

21 października 2017 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego
ul. Kościuszki 28, 78-300 Świdwin
woj. zachodniopomorskie

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF

9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 9.55 Otwarcie

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00
1. Wspieranie rozwoju ruchowego dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli, terapeutów pracujących z dziećmi z CZR chcących zgłębić wiedzę na temat wspomagania ruchowego. Dzieci z CZR z założenia nie posiadają problemów związanych z ruchem. Jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej: liczne wady postawy, nieprawidłowe funkcjonowanie poszczególnych partii mięśni ciała, nieprawidłowe wzorce ruchowe, zaburzenia Integracji Sensorycznej.
Program:
1. Rozwój ruchowy dziecka.
2. Dlaczego czworakowanie jest ważne dla rozwoju dziecka?
3. Typy zachowań ruchowych dzieci z autyzmem.
4. Ćwiczenia na mięsnie posturalne ciała.
5. Ćwiczenia oddechowe – rozluźnianie powięziowe dzieci.
6. Dlaczego ruch ma być terapią dziecka z autyzmem?
7. Przykłady zabaw ruchowych.
8. Ćwiczenia na propriocepcję.
9. Pokaz filmów i zdjęć.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
2. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci z zaburzeniami komunikacji
Informacje o szkoleniu
Warsztaty skierowane do logopedów, rodziców, terapeutów. Podczas warsztatów zostaną omówione najczęstsze zaburzenia komunikacji u dzieci. Przedstawiony zostanie schemat wprowadzania materiału językowego w odpowiedniej kolejności, zgodnie z etapami rozwoju mowy zdrowego dziecka. Zaprezentowane zostaną pomoce i ich wykorzystanie w trakcie zabaw, aktywności, ćwiczeń umożliwiające uczenie się języka w kontekście sytuacyjnym i wykorzystanie go w działaniu oraz komunikacji z innymi ludźmi.
Prowadzenie: mgr Magdalena Buchla
mgr Magdalena Buchla – Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody: werbo-tonalną, metodę krakowską, a także metodę Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
4. Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Obecnie Metoda Integracji Sensorycznej jest jedną z najpopularniejszych metod stosowanych w Polsce wspomagająca rozwój dziecka. Terapię mogą prowadzić wykwalifikowani specjaliści jednakże osobą pierwszego kontaktu jest nauczyciel, która może pomóc dziecku jeżeli zauważy problem. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciele znali podstawy kierujące procesami integracji sensorycznej oraz potrafili organizować dzieciom czas w przedszkolu/szkole tak, aby wspomagać rozwój integracji zmysłów.

Program:
1. Co to jest Integracja Sensoryczna (SI)?
2. Okres płodowy dziecka i rozwój SI.
3. Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4. Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?
5. Przyczyny powstawania zaburzeń.
6. Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów.
7. Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.

Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”.  Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
5. Nauka czytania metodą sylabową – innowacyjne podejście do obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Informacje o szkoleniu
Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole? Jak zapewnić mu radosny start w edukacyjną przyszłość?Jak wspierać jego rozwój , aby z satysfakcją każdego dnia wracało ze szkoły? Na te pytania odpowiedzią jest sylabowa metoda nauki czytania. Umożliwia ona efektywną naukę, dzięki holistycznemu podejściu oraz wspieraniu wszystkich sfer poznawczych dziecka. Uczestnicy warsztatu zapoznają się z teoretycznymi założeniami metody oraz z bogatym warsztatem praktycznym prowadzącej. Materiały filmowe, zdjęcia oraz plakaty wykonane przez uczniów, stanowią dodatkowy element, który pozwoli uczestnikom poznać poszczególne etapy Symultaniczno-Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
6. Planowanie terapii dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu

Warsztaty skierowane do logopedów, rodziców, terapeutów.
Warsztaty dotyczące sposobu planowania oraz organizacji terapii dziecka z autyzmem tak, aby osiągnąć kolejne etapy wszystkich funkcji poznawczych w odpowiedniej kolejności zgodnie z etapami rozwoju tych funkcji. Zostaną omówione ogólne założenia dotyczące prowadzenia terapii rozwojowej. Warsztaty będą obejmowały prezentację ćwiczeń: funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, stymulacji lewej półkuli mózgu, funkcji motorycznych, pamięci, stymulacji rozwoju zabawy, kształtowania systemu językowego. W trakcie warsztatów zaprezentowane będą filmy i zdjęcia oraz pomoce wykorzystywane w terapii.

Prowadzenie: mgr Magdalena Buchla
mgr Magdalena Buchla – Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta mowy i komunikacji w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, terapeuta z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od 16 lat z powodzeniem prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Downa, MPD oraz wszelkimi zaburzeniami w rozwoju. W swojej pracy między innymi wykorzystuje metody: werbo-tonalną, metodę krakowską, a także metodę Integracji Odruchów według Swietłany Masgutowej.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
  • Wpłaty można dokonać poprzez:
  • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
   Zapłać teraz
  • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  • 2) przelew zwykły
   nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
   Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
   ul. Nad Potokiem 10
   30-830 Kraków
 • Wpłaty należy dokonać do środy 18 października br. O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje. Płatność możliwa gotówką i kartą.

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie,
 • Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Logopedów,
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju – mgr Monika Makowska,
 • Wydawnictwo WiR