Webinary i szkolenia

Relacja z „Jubileuszowych Spotkań z Edukacją”- 23.09.2017 w Wieliczce

Przypadająca w tym roku 20. rocznica powstania Wydawnictwa WiR stała się okazją do zorganizowania konferencji szkoleniowej. “Jubileuszowe Spotkania z Edukacją” odbyły się 23 września 2017 roku na terenie Kampusu Wielickiego w Wieliczce koło Krakowa. Zapraszamy do obejrzenia relacji!

Spotkanie uroczyście otworzył właściciel Wydawnictwa WiR – mgr Aleksander Jaglarz, który przywitał zaproszonych gości i uczestników konferencji, wspominając krótko historię powstania wydawnictwa. Następnie głos zabrała Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologopedów – mgr Sylwia Kuleta oraz Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu – dr Justyna Leszka, które przekazały ciepłe słowa uznania dla dokonań wydawniczych minionych lat. 

W gronie współpracujących z wydawnictwem prelegentów, żartujemy czasami, że WiR to dla nas „Biuro Podróży Edukacyjnych”, bo jeździmy od Szczecina po Pcim i Wieliczkę – z uśmiechem przemawiała dr Justyna Leszka. – Spotkania są okazją do wymiany doświadczeń, do propagowania najnowszych trendów terapeutycznych

Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na merytoryczną cześć spotkania, pełną ważnych, ciekawych i inspirujących treści. Pierwszy wykład wygłosiła dr Justyna Leszka (pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM), mówiąc o uwarunkowanej cywilizacyjnie potrzebie wczesnej stymulacji rozwoju i terapii współczesnych dzieci.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia dr Wandy Baranowskiej, pedagoga, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującej się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zakłóceniami rozwoju emocji.

W ramach konferencji odbyła się również trzygodzinna sesja warsztatowa, podczas której koncentrowano się na takich zagadnieniach, jak: wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem, budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy, wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej, wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych, programowanie terapii osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka, praca z dzieckiem z ADHD, opozycją i buntem.

Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się specjaliści, których nazwiska nierzadko kojarzone są z Wydawnictwem WiR:

  • dr Anna Żywot (dr nauk humanistycznych, logopeda, oligofrenopedagog, autorka i współautorka pomocy logopedycznych z serii „Powtarzam. Rozumiem. Nazywam”), która poprowadziła warsztaty „Jak nauczyć dziecko mówić? Budowanie systemu językowego u dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy”

  • mgr Agnieszka Fabisiak-Majcher (logopeda, surdopedagog, współautorka ćwiczeń do nauki czytania “Moje sylabki” oraz serii “Stymulacja i Terapia”,, która poprowadziła warsztaty „Moje sylabki – wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej „

  •  dr Paulina Wójcik-Topór (dr n. hum. w zakresie językoznawstwa, filolog polski, logopeda, współautorka pomocy do terapii umysłowej osób dorosłych „Czytam i rozumiem”, „Ćwiczenia operacji myślowych”, „Ćwiczenia do terapii afazji”), która poprowadziła warsztaty „Programowanie terapii osób dorosłych z zaburzeniami mowy i języka”

  • mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, od kilku lat współpracująca z wydawnictwem w zakresie prowadzenia warsztatów dla logopedów i nauczycieli, która poprowadziła warsztaty „Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych”

 

jak również dr Justyna Leszka oraz dr Wanda Baranowska – wybitne specjalistki, posiadające najdłuższy staż w działalności szkoleniowej wydawnictwa zwanej Spotkaniami z Edukacją.

  • dr Justyna Leszka poprowadziła warsztaty „Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem”:

  • dr Wanda Baranowska poprowadziła warsztaty „Dziecko z ADHD, opozycją i buntem w rodzinie i szkole – rozwiązania praktyczne”.

 

Uczestnikami konferencji byli logopedzi pracujący zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych gabinetach logopedycznych, neurologopedzi, nauczyciele szkół i przedszkoli, terapeuci, rodzice oraz studenci. W konferencji wzięło udział łącznie ponad 100 osób, od których Wydawnictwo WiR, jak na jubilata przystało, otrzymało życzenia! Czego życzą nam Państwo, a zarazem sobie jako naszym Klientom na kolejne lata działalności? – to pytanie konkursowe, na które o odpowiedź poprosiliśmy uczestników konferencji, by jeszcze lepiej wspierać naszych Klientów w pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Wybór laureatów konkursu był niezwykle trudny, bowiem jego uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu życzeń. Po burzliwych obradach jury, trzech autorów najciekawszych odpowiedzi nagrodziliśmy zestawami podarunkowymi oraz bonami zakupowymi.


„Jubileuszowe Spotkania z Edukacją” odbyły się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, którego przedstawicielki podczas konferencji zapraszały do zapoznania się z ofertą Towarzystwa oraz działalności na rzecz logopedów, neurologopedów i pacjentów.

W przerwach dużą popularnością cieszyło się także stoisko Wydawnictwa WiR, na którym uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z pełną ofertą wydawniczą. Przerwy kawowe były też miejscem wielu ciekawych kuluarowych spotkań, świetną okazją do dialogu i wymiany doświadczeń.


Na zakończenie konferencji wszyscy uczestniczy odebrali imienne certyfikaty potwierdzające udział w tym wydarzeniu. Dziękujemy serdecznie wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom i uczestnikom za udział, wszystkie miłe słowa i współtworzenie tego – jubileuszowego wydarzenia!

Foto: Bartłomiej Lange