Aktualności

Konferencja „Słucham, więc potrafię: Słyszeć, aby się uczyć” – 28.10.2016

28 października w w Światowym Centrum Słuchu Kajetanach w woj. mazowieckim odbędzie się konferencja „Słucham, więc potrafię: Słyszeć, aby się uczyć”, adresowana do środowiska terapeutów, rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 15.10.2016 r.

Rejestracja jest dostępna jedynie za pomocą formularza zamieszczonego na stronie: www.listening.ifps.org.pl

Organizatorzy konferencji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Komitet Nauk Klinicznych PAN.

Wykłady będą poświęcone zagadnieniom dotyczącym wpływu plastyczności ośrodkowego układu nerwowego na korzyści z zastosowania implantu ślimakowego. Podjęta zostanie także problematyka z zakresu edukacji dzieci korzystających z implantów ślimakowych.

Wykładowcami będą specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz absolwenci jedynego w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life© Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc. i Instytut Fizjologii Patologii Słuchu.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Andrej Kral, neurobiolog, jeden z pionierów w dziedzinie badań nad plastycznością ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności badań dotyczących istnienia okresów wrażliwych dla rozwoju zróżnicowanych funkcji układu słuchowego. Obecnie piastuje on stanowisko dyrektora Institute of AudioNeuroTechnology (VIANNA) w Hanowerze. Profesor Kral wraz z zespołem bada możliwości kompensacji funkcji słyszenia za pomocą neuroprotez (obecnie najskuteczniejszą tego typu protezą są implanty ślimakowe) oraz wpływ tych urządzeń na funkcjonowanie mózgu.

Towarzyszące konferencji warsztaty są skierowane do logopedów, surdologopedów, pedagogów i surdopedagogów.

Opłata za udział w konferencji: 150 zł

Miejsce konferencji:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Mokra 17, Kajetany
05-830 Nadarzyn