Bez kategorii

Warsztaty „Stymulacja, terapia, nauka. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 r.ż.” – 8.10.2016

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Stymulacja, terapia, nauka. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 r.ż.”, które odbędą się 8 października w Krakowie.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty

Program warsztatów:

Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka
Stymulacja
Terapia
Nauka

Etapy rozwoju funkcji poznawczych.
Prymarne umiejętności warunkujące rozwój funkcji poznawczych.
Drugi rok życia
Trzeci rok życia
Czwarty rok życia
Piaty rok życia

Stymulacja i terapia
Ćwiczenia kategoryzacji i relacji
Ćwiczenia pamięci
Ćwiczenia myślenia przyczynowo- skutkowego
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej
Ćwiczenia szeregowania i sekwencji

Praca z dzieckiem zdrowym.

Uczestnicy dzięki pracy w czasie warsztatu będą mogli:
  • dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka,
  • oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze,
  • utrwalać osiągnięte przez dziecko sprawności,
  • stymulować pojawienie się kolejnych kamieni milowych w rozwoju dziecka,
  • kreatywnie dostosować ćwiczenia do indywidualnego dojrzewania każdego dziecka.
Opis warsztatów:

Stymulacja to pobudzanie rozwoju małego dziecka.

Stymulację dziecka prowadzimy w sytuacji stwierdzenia pewnych nieprawidłowości w okresie prenatalnym lub podczas porodu.

Terapia to świadome, systemowe oddziaływanie specjalistów i środowiska domowego na wszystkie sfery poznawcze, w celu optymalnego niwelowania skutków zaburzeń u dziecka, u którego stwierdzono niepełnosprawność.

Nauka to rozwijanie potencjału dziecka oraz zapobieganie tworzeniu się nieprawidłowych wzorców mózgowych w wyniku odmiennych strategii wychowawczych wynikających z rozwoju cywilizacji.

W czasie warsztatu przedstawione będą etapy rozwoju funkcji poznawczych dziecka zdrowego. Omówione będą kolejne etapy sprawności w linearnych ciągach rozwojowych. Na podstawie wzajemnego następstwa, omawianych umiejętności w poszczególnych sferach, będzie można ustalić zakres oddziaływań dla każdego dziecka indywidualnie. Przedstawione zostaną ćwiczenia tak, by dziecko mogło opanować umiejętności na kolejnych poziomach.

Uczestnicy, w trakcie warsztatu, zapoznają się z zadaniami usystematyzowanymi zgodnie z pojawiającymi się umiejętnościami, oczekiwanymi w rozwoju dziecka.

Warsztaty: Stymulacja, terapia, nauka. Rozwijanie funkcji poznawczych u dzieci w wieku od 1 r.ż. do 6 r.ż.

8 października (sobota), godz. 9.00-13.00

Prowadzenie:

abalamgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.

Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest logopedą i terapeutą w Gabinecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Przygotowuje studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek polonistyka z logopedią) Uniwersytetu Pedagogicznego do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi i rozwojowymi. Prowadzi ćwiczenia na kierunku Wczesna interwencja terapeutyczna.

Współautorka podręcznika i ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną KOCHAM SZKOŁĘ!

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20 Zobacz mapkę dojazdu

Dojazd: przystanek „Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Koszt: 200 zł

ZNIŻKI:

Zniżka dla studentów do 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji – koszt udziału 150 zł (prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com)

Zniżka dla członków Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwo Neurologopedów
– koszt udziału 150 zł (prosimy o przesłanie informacji o prawie do zniżki na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com)

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (200 zł) do 7 dni po zgłoszeniu.

nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać tytuł szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty