Aktualności

Konferencja w Suwałkach: „Au! Mam autyzm?!” – 27.04.2019

Polecamy konferencję „Au! mam autyzm?!”, organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów i Dzielnię Wiedzy. Wydarzenie ma na celu propagowanie wiedzy o autyzmie i zespole Aspergera. Program obejmuje wykłady specjalistów w dziedzinie psychiatrii, neurologii, seksuologii, nauk społecznych. Skierowana jest do osób z ASD, terapeutów, rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych tym tematem. Konferencja pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałki.

Będziemy obecni podczas konferencji z naszym stoiskiem wydawniczym. Serdecznie zapraszamy!

Data: 27 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód, Suwałki, ul. Innowacyjna 1
Koszt: 100 zł

Zapisy i kontakt:

Magdalena Mazalewska
tel. 791 376 973
aumamautyzm@gmail.com
www.facebook.com./bajka.suwalki
www.terapiapst.org

Program konferencji:

8:30       Rejestracja uczestników konferencji
9:00       Oficjalne rozpoczęcie: powitanie gości i występ artystyczny uczniów NTSP „Bajka”.


9:20     Gdybanie o kochaniu – rozważania o uczuciach na podstawie wywiadu z młodymi osobami w spektrum autyzmu
Katarzyna Łatacz – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku, muzykoterapeuta dogłębnokomórkowy, neuroterapeuta BFB.

10:10     Pasja jako metoda na życie i przeżycie
Marek Stankiewicz – biolog, fotograf, autor bloga „Photography and Asperger”, pedagog z zespołem Aspergera w NTSP „Bajka”i NTG „Prolog” w Suwałkach.

11:00     Amerykańscy naukowcy donoszą… – czyli jak nie dać się zwariować
Jacek Dobiała – neurolog, lekarz na Oddziale Neurologicznym w Lesznie, współpracuje z Wielospecjalistycznym Zespołem Neuropsychiatryczno-Rehabilitacyjnym zajmującym się diagnozą i terapią osób w spektrum autyzmu.

12:00     Przerwa kawowa

12:15     Odnajdywanie drogi do własnej seksualności u młodzieży i młodych dorosłych w spektrum autyzmu
Ewa Dobiała – psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

13:15     Seksualność dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – zachowania normatywne i ryzykowne. Jak identyfikować, reagować i wspierać rozwój psychoseksualny?
Bernadeta Jabłońska – psychoseksuolog, rozwiązuje problemy związane z seksualnością dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera oraz prowadzi terapię rodzinną w ośrodku konsultacyjno-edukacyjnym i wsparcia rodziny w Olsztynie.

14:15     Przerwa obiadowa

15:15     Osoba z ASD w partnerstwie
Kosma Moczek – informatyk,obrońca prawa osób z ASD do samostanowienia i mówienia we własnym imieniu.

16:00     Gdzie szukać tożsamości w spektrum autyzmu?
Joanna Ławicka – pedagog specjalny, doktor nauk społecznych, prezes zarządu Fundacji „Prodeste”, autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.

17:00     Zakończenie i pożegnanie gości