AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów „IV Spotkania z Edukacją w Sanoku” – 11.05.2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 11 maja 2019 r. w ramach „IV Spotkań z Edukacją w Sanoku”.

IV Spotkania z Edukacją w Sanoku

11 maja 2019 r. (sobota)

Miejsce:

PWSZ Sanok – Centrum Sportowo-Dydaktyczne
ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 50 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Program imprezy:

Pobierz program szkoleń w PDF


9.00 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie imprezy. Prezentacja nowości wydawniczych.

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkolenia.

BLOK I – godz. 10:00 – 12:00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu

Metoda sylabowa jest niezbędną techniką, stosowaną w celu stymulacji rozwoju dziecka zdrowego. Jest również jednym z elementów terapii, który ma na celu programowanie języka u dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadząca wyjaśni założenia teoretyczne oraz przedstawi rozwiązania praktyczne, które pozwolą nauczycielom oraz terapeutom skutecznie uczyć czytać sylabami. Warsztat będzie syntezą informacji na temat Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na założeniach której opierają się „Moje sylabki”.

Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
2. Diagnoza i terapia żuchwy
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Program warsztatów: 1. Rozwój żuchwy od poczęcia; 2. Siła i stabilność żuchwy, terminy diagnostyczne; 3. Profile rozwojowe żuchwy u dzieci z zespołami chorobowymi, typowe objawy nieprawidłowego napięcia; 4. Diagnozowanie; 5. Metodyka terapii z wykorzystaniem bloczków, gryzaków i tubek żuchwowych, w tym ćwiczenia w terapii sygmatyzmu.
Prowadzenie: Piotr Jaworski
Piotr Jaworski PJtherapeutic www.wibratorylogopedyczne.pl
3. Dziecko w świecie emocji, społecznych relacji i trudnych sytuacji
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztaty skierowane do rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także pracowników placówek opiekuńczo-edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych. Prowadzący zaprezentują sposoby wykorzystania rymowanych tekstów edukacyjnych, jako środka dydaktycznego służącego do wywołania zainteresowania i skupienia uwagi dzieci i jednocześnie do: – inicjowania rozmów indywidualnych i grupowych na temat emocji, relacji społecznych i trudnych sytuacji życiowych, z którymi może zetknąć się dziecko; – rozwijania empatii i umiejętności przyjmowania i rozumienia punktu widzenia drugiej osoby; – wzbogacania słownictwa, doskonalenia umiejętności narracyjnych, rozwoju wyobraźni i ogólnych kompetencji językowych. Uczestnicy będą też mieli możliwość praktycznego zapoznania się z autorskimi publikacjami prowadzących służącymi do tego celu oraz sprawdzenia ich możliwości dydaktycznych podczas zajęć warsztatowych.
Prowadzenie: Elżbieta i Witold Szwajkowscy
Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne. Elżbieta i Witold Szwajkowscy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem. Więcej informacji o autorach i ich pracach: www.ewszwajkowscy.pl Facebook: @Elzbieta.Witold.Szwajkowscy @wierszyki.e.w.szwajkowscy
4.  O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, logopedów, terapeutów.
Kwestia lateralizacji u dzieci, wciąż jest tematem, który budzi wiele wątpliwości. Pytania zwykle dotyczą zwykle tego kiedy i jak dokonać prawidłowego badania stronności ciała. Pierwsza część warsztatu będzie poświęcona naukowej i teoretycznej podstawie przeprowadzenia badania lateralizacji. Jej wpływom na nabywanie elementarnych kompetencji poznawczych, warunkujących proces uczenia się. Druga część warsztatu to praktyczne przeprowadzenie badania lateralizacji reki, nogi, oka oraz ucha. Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy oraz przekazanie informacji dotyczącej procedury właściwie przeprowadzonego badania. Podsumowanie warsztatu stanowi omówienie ćwiczeń, które mogą być zastosowane, jako wspomaganie rozwoju dziecka z danym typem lateralizacji (szczególnie skrzyżowaną, lewostronną, nieustaloną)
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.
 Godz. 12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

BLOK II – godz. 12:30 – 14:30
(do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. Postępowanie terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy zapoznają się z wczesnymi symptomami, które powinny być sygnałem alarmującym, skłaniającym do podjęcia terapii. Zaznajomią się również z szeregiem ćwiczeń językowych oraz ogólnorozwojowych, które mają na celu zmniejszenie lub eliminowanie negatywnych skutków uszkodzeń strukturalnych. Prowadząca, na podstawie materiałów oraz nagrań z terapii, realizowanej zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej, pokaże w jaki sposób podejmować działania terapeutyczne.

Prowadzenie: mgr Klaudia Lepucka
mgr Klaudia Lepucka – filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej, w której prowadzi się systemową terapię funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Pod jej opieką są dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, alalią oraz dysleksją. Jest autorką pomocy logopedycznej, stymulującej rozwój myślenia sytuacyjnego („Rozumienie sytuacji”).
6. Podstawy karmienia terapeutycznego
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Program warsztatów: 1. Związek karmienia i mowy; 2. Przykłady rozwiązań diagnostycznych z USA (SOMA, Boshart i inn…); 3. Przygotowanie i stosowanie wywiadu.
Prowadzenie: Piotr Jaworski
Piotr Jaworski PJtherapeutic www.wibratorylogopedyczne.pl
7. Jak w atrakcyjny sposób wzbudzać zainteresowanie matematyką wśród uczniów
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy warsztatów poznają oryginalne i sprawdzone w praktyce sposoby wzbudzania i podtrzymywania zainteresowania uczniów szkół podstawowych matematyką, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych oraz możliwych do samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych. Zapoznają się z najczęściej występującymi problemami, jakie mają uczniowie ze zrozumieniem zadań i źródłami tych problemów, a także będą mieli możliwość wymienić się własnymi doświadczeniami. Sprawdzą praktycznie możliwości dydaktyczne i sposoby wykorzystania publikacji wydawnictwa WiR wspierających rozwój kompetencji matematycznych dzieci.
Prowadzenie: mgr inż. Witold Szwajkowski
Elżbieta i Witold Szwajkowscy – na rynku dziecięcej literatury edukacyjnej debiutowali w 2012 r., a obecnie w swoim dorobku mają 30 wspólnych publikacji. Są to bogate zbiory rymowanek, służących rozwojowi mowy i doskonaleniu wymowy – od zabaw dźwiękonaśladowczych dla dzieci dopiero uczących się mówić, poprzez ćwiczenia logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę, zarówno dzieci, jak i dorosłych, oraz książki i wydawnictwa nieksiążkowe o charakterze ogólnorozwojowym, które mogą mieć różnorodne zastosowania edukacyjne. Elżbieta i Witold Szwajkowscy zwracają szczególną uwagę na to, aby ich teksty były poprawne językowo, prawidłowo zrymowane i zrytmizowane, a także nie nużące, dowcipne i czasem zaskakujące swoim przesłaniem lub pointą. Autorzy dbają także o to, żeby ich książki były atrakcyjne również dla dorosłych, którzy czytają je dzieciom, ponieważ dzieci bezbłędnie wyczuwają, że osoba dorosła jest znudzona czytanym tekstem i tracą zainteresowanie słuchaniem. Więcej informacji o autorach i ich pracach: www.ewszwajkowscy.pl Facebook: @Elzbieta.Witold.Szwajkowscy @wierszyki.e.w.szwajkowscy
8. Elementy arteterapii jako stymulacja rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 Brak wolnych miejsc 
Informacje o szkoleniu
Warsztaty praktyczne, skierowane do nauczycieli, rodziców, pedagogów, terapeutów, logopedów pracujących z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Gwarancją harmonijnego rozwoju jest stymulacja wszystkich sfer dziecka poprzez celowe i świadome działania. Arteterapia jest jedną z metod pracy, która wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny. Działania arteterapeutyczne uwalniają ekspresję, odprężają oraz regulują emocje dziecka, a także wspierają rozwój myślenia, pamięci i wyobraźni. Warsztat w głównej mierze będzie poświęcony elementom muzykoterapii, terapii przez taniec oraz plastykoterapii.
Uprzejmie proszę o wygodny strój.
Prowadzenie: mgr Ewelina Mikołajczyk
mgr Ewelina Mikołajczyk – terapeuta pedagogiczny dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, zagrożonych dysleksją, z trudnościami w nauce czytania i pisania Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dyplomowany oligofrenopedagog. Właściciel i terapeuta w Gabinecie Diagnozy i Terapii Pedagogicznej „ULULA”. Ubiega się o Certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej. Od początku pracy zawodowej związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuje założenia metody neurobiologicznej oraz techniki arteterapeutyczne. Zwolenniczka wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji. Warsztat pracy doskonali poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Prywatnie miłośniczka książek oraz górskich wędrówek.

Zapisy:

Zapisy zostały zakończone.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 50 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń. Wpłaty należy dokonać w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
 • 1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
 • UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
 • 2) przelew zwykły
  nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • W czasie trwania imprezy będzie otwarte stoisko Wydawnictwa WiR. Będzie można zapoznać się z pełną ofertą i zakupić wybrane pozycje 10% taniej.
 • Regulamin szkoleń

Organizatorzy: