Info

Moje sylabki – nauka czytania

Dla kogo MOJE SYLABKI?

MOJE SYLABKI to propozycja edukacyjna dla wszystkich dzieci uczących się czytać. Szczególnie polecane są dla młodszych dzieci z grup ryzyka dysleksji oraz starszych dyslektycznych.

Ćwiczenia mogą posłużyć również jako dodatkowy materiał dydaktyczny w klasach zintegrowanych do pracy z uczniami z zaburzeniami komunikacji językowej. Doskonale ułatwiają naukę czytania dzieciom w normie rozwojowej a także tym, dla których język polski jest językiem obcym. Zestawy zawierają materiał podzielony zgodnie z kolejnymi etapami symultaniczno -sekwencyjnej metody wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Ćwiczenia zostały opracowane tak, by mogli z nich korzystać nauczyciele, logopedzi i pedagodzy w swojej pracy terapeutycznej oraz rodzice w czasie nauki i zabawy z dziećmi w domu.

{gallery}sylabki{/gallery}

Jak pracować z serią MOJE SYLABKI?

Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych, z których wykonaniem dziecko nie będzie
miało trudności;

– Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;

Ważne jest, by pamiętać o przechodzeniu od prawopółkulowego czytania (globalnego, symultanicznego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy) do lewopółkulowego (sekwencje – sylaby).

Dążymy do tego, by dziecko wykonywało sprawnie ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystać można aktywność i działanie dziecka. Przygotowany materiał sylabowy i wyrazowy pozwala na zastosowanie go w różnorodnych grach i zabawach;

Należy pamiętać o ciągłym przeplataniu zadań z zestawów ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, zwłaszcza ćwiczeniami pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej oraz ćwiczeniami układania szeregów i sekwencji tematycznych i atematycznych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. z serii Stymulacja i terapia) wspomagają naukę czytania;

Poszczególne głoski wprowadzane są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania (nie podajemy dziecku nazw liter). Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych. Ta
umiejętność rozróżniania dotyczy zarówno zmysłu słuchu, jak i wzroku;

Pracujemy według zasady: 1. powtarzanie, 2. rozumienie (rozpoznawanie), 3. nazywanie (odczytywanie). Dziecko powtarza poszczególne samogłoski, sylaby i wyrazy, następnie nauczyciel sprawdza, czy dziecko rozumie (rozpoznaje) wskazaną sylabę (Nauczyciel pyta: Gdzie jest…?). Ostatnim krokiem jest nazywanie (czytanie) sylab;

– Podczas układania, czytania itp. zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie z zasadą obowiązującą podczas czytania i pisania w języku polskim;

– Stosujemy technikę odwracania ról: najpierw my uczymy dziecko, potem dziecko uczy nas;

– Pamiętamy, aby zwracać się do dziecka prostym językiem oraz sprawdzać, czy rozumie ono polecenia;

Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania (z obserwacji klinicznych wynika, iż najdłużej trwa przyswojenie pierwszego etapu czytania, odpowiadającego pierwszemu zeszytowi ćwiczeń, dlatego materiał w nim zawarty jest najobszerniejszy).

Zobacz więcej w serwisie www.sylaba.info

 

nauka czytania metodą prof. Jagody Cieszyńskiej,

symultaniczno-sekwencyjna metoda prof. Jagody Cieszyńskiej