Info

Współpraca

Drodzy Autorzy!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydawnictwem i nadsyłane propozycje.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego, zamieszczamy najważniejsze informacje, dotyczące nawiązania współpracy autorskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Propozycje należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: propozycje@wir-wydawnictwo.com, w temacie e-maila prosimy wpisać: nazwisko autora + tytuł publikacji.
 • Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być wcześniej publikowany w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Materiał powinien być przygotowany w jednym z wymienionych formatów: doc, rtf, odt, pdf.
 • Propozycja wydawnicza musi zawierać elementy:
  – krótka informacja (ok. 1800 znaków) o publikacji (założenia merytoryczne, grupa docelowa).
  – informacja o autorze (biogram oraz dane kontaktowe).
  – publikacja (całość lub spis treści i wybrany fragment).
 • Wydawnictwo wysyła e-mail z potwierdzeniem otrzymania propozycji. Jeśli Autor nie otrzymał takiej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Czas potrzebny na rozpatrzenie propozycji wydawniczej to 2 miesiące. Jeśli przed upływem tego terminu wydawnictwo nie skontaktuje się z Autorem, oznacza to, że propozycja została odrzucona.
 • Nadesłane teksty zostają poddane wewnętrznej ocenie merytorycznej. Nie udostępniamy Autorom treści recenzji, nie uzasadniamy decyzji odmownych.
 • Z autorami propozycji wydawniczych przyjętych do druku podpisujemy umowę autorską określającą szczegółowe warunki współpracy.
 • Wydawnictwo nie zwraca nadesłanych materiałów. Nie archiwizujemy nadesłanych propozycji, odrzucone teksty usuwamy.
 • Wydawnictwo rozpatruje propozycje tekstów edukacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych. Nie wydajemy poezji i dramatu.

Drodzy Ilustratorzy!

Jesteśmy otwarci na współpracę z rysownikami/grafikami, którzy mają doświadczenie w ilustracji dziecięcej oraz edukacyjnej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (z portfolio) na adres: ilustrator@wir-wydawnictwo.com.

Zapraszamy do współpracy!

Klauzula informacyjna Wydawnictwa WiR dotycząca przetwarzania danych osobowych autorów, ilustratorów i innych uczestników procesu wydawniczego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo WiR z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Potokiem 10, tel. 12 655 11 01, e-mail wir@wir-wydawnictwo.com.
 2. Inspektorem ochrony danych w Wydawnictwie WiR jest Aleksander Jaglarz, z którym kontakt możliwy jest pisemnie: na adres 30-629 Kraków, ul. Podedworze 20 lub e-mail ajaglarz@wir-wydawnictwo.com, telefonicznie 12 655 11 01.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wydawnictwo WiR.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.