Info

Powtarzam Rozumiem Nazywam

POWTARZAM, ROZUMIEM, NAZYWAM.

Program terapii dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Pomoc przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami umiejętności posługiwania się mową o różnej etiologii (tzw. opóźniony rozwój mowy, afazja/dysfazja dziecięca, zaburzenia ze spektrum autyzmu, niedosłuch, niepełnosprawność intelektualna i inne).

Układ materiału naśladuje naturalną kolejność nabywania języka przez dziecko. Jego zaletą jest prostota budowy dźwiękowej, co ułatwi pracę z dziećmi nawet z dużymi problemami w uczeniu się tej umiejętności.

{gallery}powtarzam{/gallery}