AktualnościWebinary i szkolenia

Relacja z konferencji „Uczę dziecko z dysleksją” – Kraków, 12.04.2019

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji szkoleniowej pt. „Uczę dziecko z dysleksją – skuteczne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej”, która odbyła się 12 kwietnia 2019 r. w Krakowie.

Wydarzenie zgromadziło ponad 170 uczestników z całej Polski, i nie tylko.

Konferencja dotyczyła formalnych, diagnostycznych, terapeutycznych i psychologicznych aspektów dysleksji w szkole.

Organizatorzy już od wczesnych godzin porannych oczekiwali na gości, którym wręczono przygotowany praktyczny zestaw informacji i materiałów, by zdobyta podczas konferencji wiedza pozostała z uczestnikami na dłużej.

Gdy porannym formalnościom stało się zadość, do rozpoczęcia konferencji pozostały już ostatnie minuty.

Uczestnicy punktualnie zajęli swoje miejsca w auli Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Spotkanie uroczyście otworzył właściciel Wydawnictwa WiR – Alesander Jaglarz, który przywitał zaproszonych gości i uczestników.

W końcu przyszła pora na merytoryczną cześć spotkania. Jako pierwsza wystąpiła dr hab. prof. UP Marta Korendo, wygłaszając prelekcję pt. „Neurobiologiczna wiedza o przyczynach dysleksji a praktyka diagnostyczna i terapeutyczna”, w trakcie której poruszyła tematy związane z dysleksją rozumianą szeroko, nie tylko jako problemy z czytaniem i pisaniem.

Kolejny wykład przeprowadziła mgr Agnieszka Bala, podczas którego zostały przedstawione techniki terapeutyczne wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia dysleksją.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na dr Katarzynę Sedivy-Mączkę – neurologopedę, surdopedagoga, certyfikowanego terapeutę m.in. Metody Krakowskiej oraz Manualnego Torowania Głosek, która podczas swojego wystąpienia zaprezentowała techniki terapii dzieci z dysleksją w wieku szkolnym.

Następnie wysłuchaliśmy prelekcji wygłoszonej przez mgr Jowitę Wilk, anglistę i logopedę, która od wielu lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego dzieci z dysleksją. Podczas wystąpienia omówiony został profil ucznia z dysleksją z perspektywy uczenia się języków obcych oraz przedstawione zostały propozycje ćwiczeń ułatwiające przyswojenie obowiązującego materiału szkolnego.

Po drugiej sesji wykładów przyszła pora na przerwę obiadową, która stała się również miejscem wielu ciekawych kuluarowych spotkań, okazją do dialogu i wymiany doświadczeń.

W przerwie popularnością cieszyło się także stoisko Wydawnictwa WiR, na którym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pełną ofertą wydawniczą.

Trzecią sesję prelekcji rozpoczęła dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas swojego wystąpienia omówiła metody rozpoznawania w warunkach szkolnych współwystępowania dysleksji rozwojowej z ADHD, ODD, CD i ASD oraz planowanie i realizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej wobec uczniów z dysleksją rozwojową i współwystępującym zaburzeniem.

Jako ostatnia swoją prelekcję wygłosiła dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej, adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu, której wystąpienie dotyczyło uwarunkowań prawnych dostosowywania wymogów edukacyjnych i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ryzyka dysleksji i z dysleksją.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów, a także studentów oraz rodziców i opiekunów prawnych.

Po zakończeniu sesji wykładów goście mieli okazję do wymiany poglądów i doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego.

Organizatorem konferencji było Wydawnictwo WiR, a patronat nad wydarzeniem objął Małopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas wydarzenia 🙂Foto: Bartłomiej Lange