AktualnościWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów: I Spotkania z Edukacją we Włocławku, 12.09.2020 – ODWOŁANE

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 12 września 2020 r. w ramach I Spotkań z Edukacją we Włocławku.

I Spotkania z Edukacją we Włocławku

NOWY TERMIN: 12 września 2020 r. (sobota)

Miejsce:

Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 80 zł (bez względu na liczbę wybranych szkoleń)

Zapisy:
SZKOLENIA ODWOŁANE

Kontakt telefoniczny: 798 651 101
Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF


9.00–9.45 Rejestracja uczestników
9.45–10.00 Otwarcie imprezy i prezentacja nowości wydawniczych

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2 h).

W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10.00–12.00 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
1. Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztat jest adresowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów i rodziców – dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat wczesnego rozpoznawania symptomów autyzmu, procesu diagnostycznego i możliwości terapeutycznych. Systematycznie rośnie liczba dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale też co raz więcej wiemy o istocie samego problemu i terapii. Najważniejsze treści szkolenia to objawy, które wskazują na nieprawidłowości w rozwoju, oraz możliwości działań korygujących.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, “wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Szkolenie opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Wspieranie rozwoju Integracji Sensorycznej w warunkach przedszkolnych i domowych
Informacje o szkoleniu
Warsztaty adresowane do nauczycieli szkół i przedszkoli masowych, integracyjnych i specjalnych. Metoda Integracji Sensorycznej jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod wspomagających rozwój dziecka, stosowaną w Polsce. Problematyka warsztatów koncentruje się na następujących zagadnieniach: 1) Czym jest Integracja Sensoryczna (SI); 2) Okres płodowy dziecka i rozwój SI; 3) Rozwój SI w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 4) Co oznacza dysfunkcja SI i jakie są jej objawy?; 5) Przyczyny powstawania zaburzeń; 6) Jak wspomóc rozwój SI – praktyczne rady dla opiekunów; 7) Pokaz filmów i zdjęć ćwiczeń wspomagających rozwój SI.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
4. Zabawy i inspiracje plastyczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych i nie tylko
Informacje o szkoleniu
Wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.
W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają proste zadania plastyczne i dowiedzą się:

– jak wykonać ciekawe prace poprzez połączenie kilku technik plastycznych;
– jak podnieść jakość dziecięcych prac przez zastosowanie różnorodnych materiałów;
– jak instruować dzieci w czasie pracy, by osiągnąć określony efekt.

Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska to doświadczony nauczyciel plastyki pracujący z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych
w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
Godz. 12.00–12.30 – Przerwa
BLOK II – godz. 12.30–14.30 (do wyboru jeden z poniższych tematów)
5. „Moje sylabki” – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania Symultaniczno–Sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej dziecka
i ucznia
Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów placówek opiekuńczo-edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia, szczególnie szkół integracyjnych i terapeutycznych. Przydatny także dla rodziców dzieci od 2-3 roku życia aż do okresu adolescencji, które przejawiają zachowania impulsywne o charakterze agresywnym. Treścią zajęć jest syntetyczne repetytorium wiedzy o typach i genezie zachowań agresywnych oraz mechanizmie powstawania wybuchów agresji impulsywnej w warunkach przedszkola i szkoły. Priorytetowym zadaniem warsztatów jest obiektywizacja zagrożeń związanych z wybuchem agresji oraz dopasowanie do występujących sytuacji strategii działania dorosłych (w tym zasady budowania sieci interwencyjnych w placówkach).
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
7. Wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy takie jak:
1. Rozwój dziecka 0-1 rok życia.
2. Wywiad jako podstawa do dalszej diagnozy.
3. Zdobycze roczniaka.
4. Czy czworakowanie jest ważne?
5. Typ dzieci z autyzmem.
6. Ćwiczenia mięśni posturalnych.
7. Ćwiczenia oddechowe.
8. Dlaczego ruch jest ważny?
9. Zdobycze dziecka 2-letniego.
10. Rozwój ruchowy 3-latka.
11. Propriocepcja.
Prowadzenie: mgr Bogna Mikołajczak
mgr Bogna Mikołajczak – fizjoterapeuta, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W trakcie zdobywania międzynarodowego certyfikatu z zakresu Integracji Senosorycznej wg Ayres Sensory Integration (SI). Pracuje z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami: ruchowymi, intelektualnymi, sprzężonymi oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła liczne kursy i szkolenia związane z rehabilitacją i terapią dzieci. W centrum „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej, plastrowanie – Kinesiology Taping, zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej, Terapię Ręki, terapię pedagogiczną. Współpracuje z Wydawnictwem WiR oraz Fundacją „Nowa Nadzieja”. Jest autorem warsztatów dla nauczycieli z zakresu usprawniania ruchowego dzieci.
8. Warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia będzie rozbudzenie wyobraźni, zainspirowanie do różnorodnych działań plastycznych, zachęcenie do eksperymentowania, wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną krótkie prezentacje technik plastycznych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich i wykorzystywania w działalności plastycznej, a podczas części praktycznej wykonają kilka inspirujących ćwiczeń – prac plastycznych, które będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Bowiem wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska to doświadczony nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
Zapisy:
SZKOLENIA ODWOŁANE
Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 80 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
  1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz
  UWAGA! Przed dokonaniem wpłaty należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy »
  2) przelew zwykły
  nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • Podczas imprezy otwarte będzie stoisko Wydawnictwa WiR z pełną ofertą wydawniczą i możliwością zakupienia wybranych pozycji.
 • Regulamin szkoleń
Organizatorzy:
 • Wydawnictwo WiR,
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.