AktualnościSpotkania z EdukacjąWebinary i szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i logopedów: V Spotkania z Edukacją w Warszawie – 14.03.2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, logopedów i rodziców, które odbędą się 14 marca 2020 r. w ramach V Spotkań z Edukacją w Warszawie.

V Spotkania z Edukacją w Warszawie

14 marca 2020 r. (sobota)

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
al. Stanów Zjednoczonych 27
03-947 Warszawa

Zobacz mapę dojazdu

Koszt udziału w imprezie: 80 zł

Zapisy:
Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia zostały przeniesione na termin jesienny.

Kontakt telefoniczny: 798 651 101

Program imprezy:
Pobierz program szkoleń w PDF

9.00–9.45 Rejestracja uczestników
9.45–10.00 Otwarcie imprezy i prezentacja nowości wydawniczych

Szkolenia odbywają się w dwóch blokach godzinowych (każde szkolenie trwa 2 h). W każdym bloku można zapisać się na maksymalnie jeden temat szkoleń.

BLOK I – godz. 10.00–12.00
1. Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Informacje o szkoleniu
Warsztat opracowany na podstawie doświadczenia terapeutycznego prowadzącej, prezentuje uwarunkowania rozwoju językowego dziecka oraz zagrożenia dla normatywnego rozwoju w tym zakresie. Wczesna nauka czytania jest prezentowana jako element terapii lub stymulacji rozwoju dziecka. Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi założeniami oraz praktycznym warsztatem wdrażania symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Przedstawiane są sposoby pracy indywidualnej, jak i w grupie. W oparciu o materiały filmowe i pracę z pomocami dydaktycznymi uczestnicy mają okazję prześledzić wprowadzanie czytania u dziecka od samogłosek do zdań.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Komunikacja z dzieckiem z zespołem Aspergera
Informacje o szkoleniu
Warsztat zaadresowany do nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej, rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów i innych terapeutów. Jego celem jest zrekonstruowanie podstaw wiedzy o komunikacji i barierach komunikacyjnych dzieci z ZA na użytek: 1) autotreningu formułowania komunikatów do uczniów z ZA, 2) przygotowania treningów komunikacji na rzecz uczniów. W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z pułapkami szkolnych glosariuszy, “wchodzą” w świat znaczeń, nadawanych treściom komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez dzieci z ZA. Szkolenie opiera się na realnych przykładach.
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
3. Polski jak malowany, czyli myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego
Informacje o szkoleniu
Warsztaty skierowane do nauczycieli języka polskiego. Będą się one skupiać na następujących zagadnieniach:
– myślenie wizualne – elementy sketchnotki, zalety notowania graficznego;
– myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego – etapy jego wprowadzania, gromadzenie banku ikon, sposoby budowania karty pracy;
– zapoznanie ze źródłami, inspiracjami, publikacjami na temat myślenia wizualnego;
– praca grupowa – przygotowanie karty pracy do podanego tekstu literackiego.
Prowadzenie: mgr Sylwia Oszczyk
Sywia Oszczyk – magister polonistyki z 24-letnim stażem. Nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych z historii, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Od dwóch lat pasjonatka myślenia wizualnego i jego wykorzystania na lekcjach j. polskiego. Znana blogerka, propagatorka nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem sketchnotingu, myślenia za pomocą obrazów i skojarzeń. Autorka nowatorskich kart pracy: „Lektury jak malowane” dla klas 4-8 i dla uczniów liceum oraz „Gramatyka jak malowana” dla klas 4-8.
4. Zabawy i inspiracje plastyczne z wykorzystaniem materiałów naturalnych i nie tylko
Informacje o szkoleniu
Wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.
W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają proste zadania plastyczne i dowiedzą się:

– jak wykonać ciekawe prace poprzez połączenie kilku technik plastycznych;
– jak podnieść jakość dziecięcych prac przez zastosowanie różnorodnych materiałów;
– jak instruować dzieci w czasie pracy, by osiągnąć określony efekt.

Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska to doświadczony nauczyciel plastyki pracujący z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych
w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
Godz. 12.00–12.30 – Przerwa
BLOK II – godz. 12.30–14.30
5. Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem
Informacje o szkoleniu
Warsztat jest adresowany do nauczycieli, pedagogów, logopedów i rodziców – dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat wczesnego rozpoznawania symptomów autyzmu, procesu diagnostycznego i możliwości terapeutycznych. Systematycznie rośnie liczba dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale też co raz więcej wiemy o istocie samego problemu i terapii. Najważniejsze treści szkolenia to objawy, które wskazują na nieprawidłowości w rozwoju oraz możliwości działań korygujących.
Prowadzenie: dr Justyna Leszka
dr Justyna Leszka – pedagog specjalny, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM; Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, autyzmem i Zespołem Aspergera.
6. Strategie radzenia sobie z wybuchami agresji impulsywnej dziecka
i ucznia

Bark miejsc

Informacje o szkoleniu
Warsztaty zaadresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, terapeutów, dyrektorów placówek opiekuńczo-edukacyjnych na wszystkich poziomach opieki i kształcenia, szczególnie szkół integracyjnych i terapeutycznych. Przydatny także dla rodziców dzieci od 2-3 roku życia aż do okresu adolescencji, które przejawiają zachowania impulsywne o charakterze agresywnym. Treścią zajęć jest syntetyczne repetytorium wiedzy o typach i genezie zachowań agresywnych oraz mechanizmie powstawania wybuchów agresji impulsywnej w warunkach przedszkola i szkoły. Priorytetowym zadaniem warsztatów jest obiektywizacja zagrożeń związanych z wybuchem agresji oraz dopasowanie do występujących sytuacji strategii działania dorosłych (w tym zasady budowania sieci interwencyjnych w placówkach).
Prowadzenie: dr Wanda Baranowska
dr Wanda Baranowska – dr nauk humanistycznych, pedagog, adiunkt Katedry Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Koordynator merytoryczny kilku projektów badawczych i szkoleniowych, realizowanych we współpracy zagranicznej, poświęconych rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych różnych grup uczniów. Specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach związanych z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży, w szczególności związanymi z zaburzeniami rozwoju, takimi jak ADD/ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, czy zaburzenia zachowania. Autorka i redaktorka książek „Nauczyciel a uczeń z ADHD”, „ADHD – polemiki i badania”, „ADHD – prawie normalne życie” oraz wielu artykułów naukowych w czasopiśmiennictwie polskim i zagranicznym. W doświadczeniu zawodowym posiada także 20 letni staż pracy nauczycielskiej w klasach I-III, ponad 15 letni staż działalności szkoleniowej, w której wspiera rozwój kompetencji dydaktycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz ponad 10 letni staż doradcy rodzin dzieci i adolescentów z zaburzeniami rozwojowymi.
7. Wykorzystanie myślenia wizualnego w nauczaniu czytania ze zrozumieniem i nie tylko
Informacje o szkoleniu
Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych, szczególnie w klasach 4-8, o możliwościach wykorzystania myślenia wizualnego na j. polskim ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Prelegentka podzieli się wskazówkami do pracy nad rozwijaniem kompetencji czytania ze zrozumieniem u dzieci wynikającymi z jej osobistej praktyki pedagogicznej. Opowie, czym jest myślenie wizualne i dlaczego pomaga w procesie uczenia (się). Prowadząca podsunie inspirujące pomysły na wykorzystanie graficznych kart pracy opartych na myśleniu wizualnym podczas kształtowania umiejętności czytania i rozumienia tekstu. Ponadto przedstawi myślenie wizualne jako sposób na aktywizowanie, pobudzanie kreatywności i indywidualizowanie pracy z uczniami.
Prowadzenie: mgr Sylwia Oszczyk
Sylwia Oszczyk – magister polonistyki z 24-letnim stażem. Nauczyciel dyplomowany, absolwent studiów podyplomowych z historii, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej. Od dwóch lat pasjonatka myślenia wizualnego i jego wykorzystania na lekcjach j. polskiego. Znana blogerka, propagatorka nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem sketchnotingu, myślenia za pomocą obrazów i skojarzeń. Autorka nowatorskich kart pracy: „Lektury jak malowane” dla klas 4-8 i dla uczniów liceum oraz „Gramatyka jak malowana” dla klas 4-8.
8. Warsztaty plastyczne rozwijające wyobraźnię
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia będzie rozbudzenie wyobraźni, zainspirowanie do różnorodnych działań plastycznych, zachęcenie do eksperymentowania, wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną krótkie prezentacje technik plastycznych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich i wykorzystywania w działalności plastycznej, a podczas części praktycznej wykonają kilka inspirujących ćwiczeń – prac plastycznych, które będą mogli wykorzystać na swoich zajęciach. Bowiem wszelkie działania plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka: pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność, skłaniają do eksperymentowania, szukania nowych rozwiązań.
Prowadzenie: mgr Monika Kraszewska
mgr Monika Kraszewska to doświadczony nauczycielem plastyki pracującym z dziećmi najmłodszymi, młodzieżą i osobami dorosłymi jest autorem wielu publikacji wykorzystywanych w pracy dziećmi oraz publikacji naukowych z zakresu architektury i dziedzictwa kulturowego.
Zapisy:
Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia zostały przeniesione na termin jesienny.

Informacje dodatkowe:
 • Uczestnictwo w szkoleniach jest odpłatne. Koszt udziału wynosi 80 zł bez względu na liczbę wybranych szkoleń.
 • Wpłaty można dokonać poprzez:
  1) przelewy elektroniczne Przelewy24.pl
  Zapłać teraz

  2) przelew zwykły
  nr konta: 49 86190006 0030 0328 6768 0003
  Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
  ul. Nad Potokiem 10
  30-830 Kraków
 • O przyjęciu na listę decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Uczestnicy obecni na szkoleniach otrzymają zaświadczenia.
 • Podczas imprezy otwarte będzie stoisko Wydawnictwa WiR z pełną ofertą wydawniczą i możliwością zakupienia wybranych pozycji.
 • Płatność możliwa gotówką i kartą.
 • Regulamin warsztatów
Organizatorzy:
 • Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
 • Wydawnictwo WiR